Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Adresa

Bajkalská 25
82101 Bratislava

https://www.naturpack.sk/

Kontaktná osoba

Marek Brinzík
tel: 0908193632
email: brinzik@naturpack.sk

OZV NATUR-PACK

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK zabezpečuje funkčný systém triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov vo viac ako 1 140 samosprávach po celom Slovensku vrátane troch najväčších miest (BA, PO, KE). Prostredníctvom OZV sa uplatňuje princíp tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Celý triedený zber vybraných zložiek komunálnych odpadov v plnej miere financuje priemysel (pôvodca odpadov). OZV NATUR-PACK okrem zabezpečenia triedenia odpadov zo zákona zodpovedá aj za vzdelávanie verejnosti. OZV NATUR-PACK je spolutvorcom a dlhodobým aktívnym partnerom unikátnych vzdelávacích programov a projektov (napr. výučbový softvér NeODPADni z ODPADOV, zážitkové programy pre filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm, tabletová hra Garbage Gobblers a pod.). Od roku 2017 je aktívnym partnerom portálu Čierna labuť, ktorý prináša pravidelné reportáže na tematiku triedenia, recyklácie a predchádzania vzniku odpadov.


Riešenia