Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

Publikácia je prvým uceleným štatistickým pohľadom na plnenie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 v Slovenskej republike. Popisuje súčasnú pozíciu Slovenska v rámci Európskej únie rešpektujúc 17 cieľov udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov novej univerzálnej Agendy 2030.

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2016     Stiahnite si: pdf, 6 MB

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2016

Publikácia je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva za rok 2016 v krajoch Slovenskej republiky. Podľa dostupnosti údajov boli analyzované jednotlivé odvetvia aj na okresnej úrovni.

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2017     Stiahnite si: pdf, 7 MB


 

Slovensko v EÚ
Poľnohospodárstvo

Informačno-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje vývojové tendencie Slovenska v rámci Európskej únie na základe vybraných štatistických ukazovateľov za oblasť poľnohospodárstva prostredníctvom čísiel, grafov, máp a nových vizualizačných prvkov za roky 2011 až 2015.

Vydavateľ: ŠÚ SR, 2017     Publikácia na stiahnutie: verzie SK/EN,pdf, 905 KB