Chcete vedieť, ako správne triediť odpady a ako im predchádzať vo vašej obci? Ste starostom/starostkou alebo odborný pracovník/pracovníčka na odbore životného prostredia a chcete obyvateľom poskytnúť informácie o tom, ako správne triediť a odpadu predchádzať? Každá samospráva má iný systém triedenia a zberu odpadov. Incien v spolupráci s Naturpack vytvorili 5 variantov, ktoré sa na Slovensku vyskytujú: Alchýmia odpadu pre samosprávy, ktoré zberajú zvlásť: 1. papier, sklo, kovy a zberajú plasty a VKM spolu, 2. papier, sklo, VKM a zberajú spolu plasty a kovy, 3. papier, sklo a zberajú spolu plasty, kovy a VKM, 4. papier, sklo plasty a zberajú spolu kovy a VKM, 5. papier, sklo, plasty, kovy, VKM

Vydavateľ: INCIEN, NATRU-PACK                                                   Stiahnite si: https://www.incien.sk/stiahnite-si/

Súbor nástrojov obehovej ekonomiky obsahuje materiály na podporu informácií a vzdelávania, ako aj kooperačné, kvalifikačné a finančné nástroje. Ambíciou projektu MOVECO je, aby tieto materiály slúžili malým a stredným podnikom, verejnosti a ďalším zainteresovaným subjektom a prispievali tak k propagácií obehovej ekonomiky na Slovensku.
1. Tvoj odpad je môj poklad – dobré príklady obehovej ekonomiky v krajinách Dunajského regiónu, 2. Informácie o obehovej ekonomike – vysvetľuje pojem CiE, jej princípy, zásady a myšlienkové školy, 3. Obehová ekonomika: Pojmy a definície, 4. Podporné nástroje pre obehovú ekonomiku, 5. Kontrolný zoznam na podporu MSP, 6. Princípy cirkulárnej ekonomiky, 7. Podnikateľské modely založené na CiE

Stiahnite si: http://bit.ly/MOVECO-Circular-Toolbox [AJ / SJ]
Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva  sa podujala SAŽP v spolupráci s MŽP SR v slovensko-anglickej e-publikácii s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska. Približne 50 príkladov dobrej praxe približuje princípy obehovosti v praxi. Čitateľovi poskytuje prístupnou formou informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v oblasti obehového hospodárstva na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe, ktoré vyzdvihujú vybrané samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie, ktorých činnosť je v súlade s potrebami životného prostredia a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu.
Vydavateľ: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019                                 Stiahnite si: pdf / on-line verzia