Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Zmena začína u teba. Vážne. Každý človek na zemi je súčasťou riešenia. Našťastie sú tu niektoré super ľahké veci, ktoré môžeš prebrať do svojich každodenných činností tak, že ak ich všetky budeš robiť, spôsobíš veľkú zmenu. Návod pre lenivých ľudí ako zmeniť svet, publikácia z dielne Organizácie spojených národov, uvádza výber z činností, ktoré robíš a ktoré vplývajú na životné prostredie.

Stiahnite si: Návod pre lenivých ľudí ako zmeniť svet (PDF, 350 kB)

Projekt MOVECO predstavuje inovatívne a inšpiratívne príklady dobrej praxe z oblasti obehovej ekonomiky v Dunajskom regióne. Cez tieto príklady firmy z deviatich krajín ukážu potrebu vnímania odpadu ako cenného zdroja. Príklady zahŕňajú široké spektrum nápadov od technických riešení typu recyklácia nádob od polyuretánovej peny až po kreatívne dizajnérske riešenia, ako je napríklad upcycling džínsov. Brožúru vydala v r. 2019 Slovinská obchodná a priemyselná komora.                             

Stiahnite si: Tvoj odpad je môj poklad (PDF, 8,2 MB)

Podľa článku 45 Ústavy SR má každý občan právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Toto právo uzákonil zákon č. 17/1992 Zb. o ŽP, ktorý stanovil MŽP SR povinnosť každoročne vypracovať Správu o stave životného prostredia SR. Tieto povinnosti podrobnejšie upravili aj niektoré ďalšie zákony NR SR - naposledy zákon NR SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 tohto zákona, správy o stave ŽP musia obsahovať najmä údaje o stave ŽP a o príčinách a následkoch tohto stavu, ako aj údaje o trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšovanie ŽP, vrátane medzinárodnej spolupráce.
Stiahnite si: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2017 (PDF, 27,8 MB)