Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

V publikácii Odpady v SR sú prezentované údaje o odpadoch (v členení na nebezpečné a ostatné) vzniknutých v rámci hospodárstva podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania za SR a kraje a údaje o vzniknutom komunálnom odpade členené podľa druhov komunálneho odpadu  (vrátane zložiek zo separovaného zberu) a spôsobu nakladania za SR a kraje.

Stiahnite si: Odpady v SR za rok 2017 (PDF, 4,3, MB)

Informatívno-propagačná publikácia, ktorú vydal Štatistický úrad SR v roku 2018, Slovenská republika v číslach 2018 poskytuje vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska s využitím nových vizualizačných prvkov.

Stiahnite si: Slovenská republika v číslach 2018 (PDF, 2 MB)

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale naopak minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Adaptačné opatrenia na zmenu klímy predstavujú súbor možností prírodných a sociálno-ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky, prípadne využívať pozitívne účinky zmeny klímy. Viac sa dozviete v publikácii Slovenskej agentúry životného prostredia z roku 2019 Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Stiahnite si: Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (PDF, 23,6 MB)