Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Úspešný projekt Zelené obce Slovenska

16.01.2023 - V rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska, do ktorého sa obec zapojila ešte v roku 2020, sa podarilo získať pre našu obec nové stromy a to v počte 101 kusov bez finančne...

Optimalizácie v energetike

11.01.2023 - Spoločnosť OPTIVEL, s.r.o. je poskytovateľom služieb v oblasti energetiky od podnikov až po domácnosti. Zameriava sa na energetické audity, energetickú efektívnosť, optimalizáciu nákladov na energie, oblasť energetickej legislatívy, prevádz...

Pasívne, nulové a plusové domy

24.12.2022 - Pasívna výstavba je veľmi efektívne riešenie, ktoré je reálne. Ide v nej o:  vyškoleneho architekta - vyhovujúci koncept - kvalitné materiály (okná, resp. vyplne otvorov, rekuperačné zariadenie. Toto je nadštandard. Ostatné materiály sú bež...

Spracovanie rôznych druhov odpadu

15.12.2022 - Spoločnosť REWA-TECH, s. r. o., je dodávateľom technologických zariadení na spracovanie odpadu, ako napr. drviče, triediace zariadenia, technologické linky na dotrieďovanie odpadov, na mechanickú alebo biologickú úpravu odpadov, ďalej zariadenia pre ...

Zelená strecha extenzívna alebo intenzívna s rozchodníkmi

09.12.2022 - Spoločnosť AGRONA, spol. s r. o., realizuje jednovrstvové alebo 2-vrstvové extenzívne zelené strechy s výsadbou rozchodníkov.  Hlavné výhody zelených striech sú tieto: - ochrana izolácie pred slnečný...

Unikátny bicykel SHARVAN - jeden pre všetkých!

02.12.2022 - • Unikátny mestský bicykel SHARVAN, ktorý spája 3 funkcie: rastie, skladá sa, mení farby. • SHARVAN je univerzálny pre všetkých, bez ohľadu veku, výšky. Na trhu v súčasnosti nie je žiaden takýto typ bicykla, ktorý by spájal všetky tieto 3 funkcie....

Úsporné ekologické riešenia v oblasti svetelných projektov

28.11.2022 - Montáž LED svietidiel a osvetlenia, LED pásov všetkých kategórií, úprava pôvodných svietidiel na LED alebo iné svetelné zdroje pre zvýšenie úspory, svietivosti a efektivity, úprava pôvodných svietidiel na digitálne stmievateľné, diaľkovo ovládateľné ...

Modulová extenzívna zelená strecha

23.11.2022 - Modulová zelená strecha je patentovaný zásobník, ktorý v období dažďa zadržiava potrebné množstvo vody a následne pri vysokých teplotách vodu vypúšťa do koreňov. Systém modulových zelených striech vytvorí takmer prirodzenú vegetačnú formu, ktorá sa s...

Požičovňa elektriny

21.10.2022 - Požičovňa elektriny umožňuje využitie fotovoltickej elektrárne na 100 %. So službou spotrebujete všetku energiu, ktorú ste si vyrobili. Službu môžu využiť domácnosti, podnikateľské subjekty i verejná správa. Nadvyrobenú a nespotrebovanú elektrinu si ...

Malá obecná kompostáreň do 100 ton

20.10.2022 - Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z parkov, záhrad a verejných priestranstiev....

Drvička stavebných odpadov

20.10.2022 - Obec analýzou vzorky komunálneho odpadu zistila, že až 39, 70 % ho tvorí drobný stavebný odpad.  Vybudovala Zberný dvor, investovala do infraštruktúry na spracovanie odpadu. Stavebný odpad a stavebnú suť sa rozhodla separovať a recyklovať drvičk...

FULL ROOF

11.10.2022 - Systém FULL ROOF sa inštaluje priamo na strešné laty, a tým nahrádza klasickú strešnú krytinu....
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.