Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Regulácia a plnenie VDJ pre mraziarne

19.05.2023 - Voda z dvoch zdrojov vlastná studňa a rozvod pitnej vody z miestneho vodovodu. Voda  zo studne čerpaná 22 kW čerpadlom 24/7  do vodojemu. Veľká strata vody a el. energie zbytočným chodom čerpadla. Aplikácia 3 vzájomne komunikujúcich GS...

Optimalizácia tlakového a prietokového manažmentu (Automotive)

19.05.2023 - Chladiaci systém s dynamicky sa meniacou potrebou vody. Riešenie zníženia nákladov na čerpanie a tlakové rázy v potrubných rozvodoch vody. 1. Zmena prevádzkového režimu chladiaceho systému 2. Vyšpecifikovanie miest inštalácie a zadefinovanie odvzdušň...

Mobilná jednotka pre úpravu pitnej vody

19.05.2023 - Zabezpečenie pitnej vody z rôznych zdrojov vôd (napr. rieky, jazerá, potoky, studne..) bez potreby el. energie (solárne napájanie). Vhodné ako dočasné riešenie (napr. do decentralizovaných oblastí, vojenských objektov, marginalizovaných oblastí, v st...

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy

16.05.2023 - Rekonštrukciou interiéru a exteriéru kultúrno-správnej budovy sa nám podarilo znížiť jej energetickú náročnosť. Došlo k zatepleniu vonkajšieho plášťa budovy, stropu suterénu a podlahy podkrovia. Vymenila sa rovná strecha za sedlovú, na ktorú sa inšta...

Prírodniny

17.04.2023 - Snahou Prírodnín je osveta v používaní organických hnojív, postrekov a substrátov. Podporujeme lokálnych výrobcov, ekologické produkty a udržateľný životný štýl. Recyklujeme materiály, aby sme ich mohli pre vás použiť ak...

Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci Rešica

17.04.2023 - V prevádzke je nabíjacia stanica s maximálnym výkonom 22 kW. K nabíjaniu je potrebný vlastný nabíjací kábel Type2. Úhrada za nabíjanie je prostredníctvom systému eCarUp – úhrada platobnou kartou cez webové rozhranie alebo aplikáciu – stačí naskenovať...

HALA MUEHLBAUER

28.02.2023 - BKT systém vykurovania a chladenia výskumno-vývojovej haly - 10 000 m2, geo-vrty 5500 m, 360 kW kaskáda tepelných čerpadiel....

Repetito

23.02.2023 - Znovupoužiteľné (100x) balíky pre e-commerce, ktoré prinášajú ekologické riešenie do sveta online nakupovania a prepravy tovarov.  Ako využiť Repetito ? 1. Objednajte si tovar u jedného z našich partnerov a zvoľte možnosť doručenia formou ...

Výsadba drevín na sídlisku Školská a na mestskom cintoríne

14.02.2023 - Výber zón určených na výsadbu bol realizovaný za účelom posilnenia zelenej infraštruktúry v meste, kde vegetácia stromovej etáže absentuje, alebo je žiadúce jej doplnenie. Pozemok parcely registra "C" s parcelným číslom 2508/1, plocha v rámci sídlisk...

Zber kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov

10.02.2023 - Sme firma s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti pravidelného zberu kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov na celom Slovensku. Pomáhame pri plnení zákonných povinností a odbremeňujeme zákazníkov od starostí spojených s likvidácio...

Úspešný projekt Zelené obce Slovenska

16.01.2023 - V rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska, do ktorého sa obec zapojila ešte v roku 2020, sa podarilo získať pre našu obec nové stromy a to v počte 101 kusov bez finančne...

Optimalizácie v energetike

11.01.2023 - Spoločnosť OPTIVEL, s.r.o. je poskytovateľom služieb v oblasti energetiky od podnikov až po domácnosti. Zameriava sa na energetické audity, energetickú efektívnosť, optimalizáciu nákladov na energie, oblasť energetickej legislatívy, prevádz...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.