Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Bioprocesor

20.09.2022 - Súčasťou  portfólia riešení INECS  pre nakladanie s odpadom je aj technológia Bioprocesor na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Cieľom spoločnosti v segmente bioodpadov je priniesť na regionálny trh produkt, ktorý predstavuje eko...

Regionálne centrum obehového hospodárstva

12.09.2022 - Regionálne centrum obehového hospodárstva (RCOH) je systémové riešenie všetkých oblastí potrebných pre tvorbu integrovaných projektov rozvoja regiónu, orientovaných na krajinu a obyvateľov. RCOH je samostatný právny subjekt modelu QUADRUPLE HELI...

Komplexné odpadové hospodárstvo

07.09.2022 - Spoločnosť Purum SK, s. r. o., ponúka komplexné odpadové hospodárstvo s dôrazom na minimalizáciu produkcie odpadov. Zabezpečuje efektívnu recykláciu celej škály odpadov. Triedi a spracováva odpadové plasty, papier, sklo, kovy a fa...

Zber kuchynského odpadu v obciach

05.09.2022 - Zber kuchynského odpadu a olejov spôsobom door2door - od dverí k dverám....

Výroba ľadovej vody pre potravinársky priemysel

19.08.2022 - Potravinársky priemysel spotrebuje v procese výroby veľké množstvo ľadovej vody, ktorej príprava je energeticky veľmi náročná. Koncept spoločnosti umožňuje zásadné zníženie tejto spotreby energie. Základom je použitie viacerých menších kompresorov, k...

Príprava ľadovej plochy a prevádzka zimných štadiónov

19.08.2022 - Pri návrhu technológie pre zimný štadión je potrebné stanovenie čo najpresnejších prevádzkových podmienok, aby zariadenie pracovalo pri všetkých podmienkach optimálne a čo najefektívnejšie. Súčasne je tu aj potreba tepla na kúrenie, TÚV ap. Na základ...

Chladenie skladov surovej kože

19.08.2022 - Jedným z dôležitých procesov spracovania kože je jej skladovanie ako čerstvej suroviny v chlade tak, aby nedošlo k degradácii a poškodeniu materiálu. Čerstvé surové kože prichádzajú do skladu vychladené na potrebnú teplotu, holina je naskladňovaná pr...

Zelené bezstarostné e-bicyklovanie

09.08.2022 - Cyklisti môžu čeliť na svojom výlete viacerým problémom. Defekt, porucha, vybitý smartfón alebo vybitý e-bike. Spoločnosť ECONEC vyvinula smart multifunkčnú nabíjaciu stanicu, ktorá dokáže vyriešiť (skoro) všetky problémy cyklistov. Stanica ...

Vratné plastové balenia

09.08.2022 - Vratné plastové balenia vyrobené z dutinkového polypropylénu (pod vlastnou značkou Akylux) je možné využiť ako alternatívu k jednorazovému baleniu, typicky vyhotoveného z kartónu. Nakoľko kartónplast je ľahko tvarovateľný materiál, je možné za ekonom...

Likvidácia azbestu

06.08.2022 - Narazili ste na azbest pri rekonštrukcii domu či výmene strechy? Spoločnosť likviduje azbest a materiál obsahujúci azbest v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky. Postará sa o profesionálne odstránenie azbestu a jeho odvoz na kľúč, t. j. o...

Dlhoveké ovocné dreviny – jeden z pilierov adaptácie na zmenu klímy

27.07.2022 - Selekcia a pestovanie životaschopných a plastických sadeníc ovocných podpníkov generatívnou metódou, vypestované v režime ekologického poľnohospodárstva. Využívanie genetických zdrojov historických drevín lokálnych odrôd na výsadbu zelenej infraštruk...

Ovocná škôlka

26.07.2022 - Rokmi získané ovocinárske zručnosti a skúsenosti v rozsiahlom 12 hektárovom pastvinnom sade pretavili do založenia ovocnej škôlky so zameraním na pestovanie dlhovekých drevín v súlade s udržateľným poľnohospodárstvom. Výsledkom ich úsilia je produkci...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.