Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy, efektívneho využívania energie a zdrojov, nakladania s odpadmi a hospodárenia s vodou.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Zvuk pohlujúci panel pre protihlukové steny

Partneri: IntertechPlus, s. r. o., Drásov (www.intertechplus.cz) TRADEPETROL, a. s., Bratislava (www.tradepetrol.sk) Synterické technické textílie v konštrukcii automobilu sú používané i pre svoje vynikajúce akustické vlastnosti. S...

Ľahká extenzívna vegetačná strecha

Partneri: MDM Slovakia,s. r. o., Skalica www.mdmslovakia.com Arbor, okrasné a ovocné škôlky, s. r. o., Senec www.arbor.sk Vďaka vynikajúcim retenčným vlastnostiam, vysokej odolnosti materiálu na mechanické namáhanie a dlhej životn...

Medzikoľajový absorbér hluku

Partner Brens Europe, a. s., Plzeň, www.brens.cz Partner Brens Europe, a. s., Plzeň využil vlastnosti materiálu STERED nové produkty BRENS® pre environmentálnu zodpovednosť za stavbu dráhy v priemyslových aglomeráciách a veľkých sídelných celkoch ...

Recyklácia a zhodnocovanie zmiešaných odpadov

Vstupný materiál tvoria technologické odpady z prvovýroby textilných dielov pre automobilový priemysel a zmiešaný textilný odpad z recyklácie áut po dobe životnosti. Na komplexnej linke spracovania môžu byť tiež recyklované a do procesu materiálového...

Reno Matrace

Reno matrace sú prvky vyrobené z pletenej dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete, typ oka siete 6×8, so zinkovou povrchovou úpravou drôtu. Gabionové matrace sú rovnomerne rozdelené do buniek pomocou vnútorných priečok ktoré sú v osovej vzdialenost...

BioMac®

Protierózne georohože BioMac® slúžia na ochranu povrchu svahov pred eróziou. Známe sú pod názvom RECP georohože a poskytujú okamžitú ochranu exponovaných svahov voči účinkom erózie spôsobenej napr. vetrom, dažďom a odplavovaním povrchu. Georohože ...

Financovanie triedeného zberu v samosprávach a vzdelávanie verejnosti

Výrobcovia obalov a neobalov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov akou je aj ENVI ...

Kotly na biomasu

Kotly Boto Enviro vyrábame v súčasnosti najmodernejšou technológiou v podmienkach vlastných výrobných hál. Je naším potešením vytvárať a vyrábať pre Vás kotly najvyššej kvality, najprísnejšími technologickými štandardmi, najekologickejšou cestou v zm...

Nízkoenergetické domy

Pojem nizkoenergetický dom je v súčasnosti pomerne dosť zaužívaný a zahŕňa všetky budovy, ktoré sú vzhľadom na energetickú náročnosť úspornejšie v porovnaní s klasickou výstavbou. V slovenskej legislatíve a ani v technických normách neexistuje zatiaľ...

Predaj nabíjačiek na elektromobily

Verejné rýchlonabíjacie stojany sú iba jedným z riešení ako nabíjať elektrické auto. Primárne sa elektromobily dajú nabíjať doma resp. na pomalších verejne prístupných nabíjačkách. Pomalá nabíjačka nie je iba jednoduchá zásuvka. V GreenWay Vám poradí...

Séria kompresorov NT

Sériu kompresorov NT sme vyvinuli na uspokojenie rastúceho dopytu po komerčných chladiacich zariadeniach s nižšou energetickou náročnosťou a hlučnosťou. Kompaktný tvar a zdvihový objem zväčšený na 27,8 cm3 ponúka viac výhod z hľadiska účinnosti, hluč...

Rýchlonabíjacie stojany GreenWay

Rýchlonabíjacie stojany GreenWay sú rovnomerne rozmiestnené v blízkosti exitov rýchlostných a diaľničných ciest na Slovensku tak, aby ste čas dobíjania Vášho elektromobilu mohli zmysluplne využiť. Vďaka GreenWay sieti je elektromobil plnohodnotne vyu...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.