Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

ECOSE Technology

01.01.2020 - ECOSE Technology je nová revolučná technológia spájania bez formaldehydov, založená na rýchlo obnoviteľných materiáloch namiesto materiálov na petrochemickom základe. Redukuje obsiahnutú energiu a poskytuje vysokú environmentálnu udržateľnosť. ECOSE ...

Rýchlonabíjacie stojany GreenWay

01.01.2020 - Rýchlonabíjacie stojany GreenWay sú rovnomerne rozmiestnené v blízkosti exitov rýchlostných a diaľničných ciest na Slovensku tak, aby sa čas dobíjania elektromobilu mohol zmysluplne využiť. Vďaka GreenWay sieti je elektromobil plnohodn...

Séria kompresorov NT

01.01.2020 - Sériu kompresorov NT vyvinuli na uspokojenie rastúceho dopytu po komerčných chladiacich zariadeniach s nižšou energetickou náročnosťou a hlučnosťou. Kompaktný tvar a zdvihový objem zväčšený na 27,8 cm3 ponúka viac výhod z hľadiska účinnosti, hlučnost...

Financovanie triedeného zberu v samosprávach a vzdelávanie verejnosti

01.01.2020 - Výrobcovia obalov a neobalov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov akou je aj ENVI ...

Predchádzanie vzniku odpadu – domáce kompostovanie

01.01.2020 - Odvoz komunálneho odpadu tvorí významnú časť rozpočtu každej samosprávy. Nádoby na komunálny odpad sú obvykle plné biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO), ktorý do nich nepatrí. Zníženie množstva BRKO v zmesovom odpade prináša benefity pre samospráv...

Technológia GREENGOOD – spracovanie kuchynských a reštauračných odpadov

01.01.2020 - Každé zariadenie, ktoré prevádzkuje služby spoločného stravovania, je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Klasický zvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a rešta...

Papierové palety

19.12.2019 - Papierové palety sú ekologickým variantom paliet s rovnakou nosnosťou. Paleta sa skladá z povrchu palety, dutinky a obalu dutinky. V ponuke je aj možnosť vlastnej potlače. Papierové palety sú testované a certifikované....

Program revitalizácie krajiny a manažmentu povodí SR

16.12.2019 - Realizáciou Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky v r.  2011 – 2012 a obnovou a rozšírením programu v roku 2019 sa naplnil cieľ revitalizácie poškodenej, lesnej krajiny v k. ú....

Vegetačné, zelené strechy a strešné záhrady

11.12.2019 - Spoločnosť StrechosStav, s.r.o., realizuje zelené, vegetačné striechy a strešné záhrady. Zároveň vykonáva údržbu a opravy striech....

Tepelné a zvukové izolácie na báze recyklovaného textilu

08.12.2019 - EKOSEN sú ohybné, pružné izolačné materiály z recyklovaných textilných vlákien. Vyrábajú sa najmodernejšou, ekologicky šetrnou metódou airlaid. Materiály EKOSEN majú: výborné termoizolačné vlastnosti - materiál použitých organických vlákien má ...

Recyklácia skla

25.06.2019 - Sklo je prírodný materiál, stopercentne a donekonečna recyklovateľný. Z recyklovaného skla sa opakovane vyrába spoločensky žiadaný tovar – obalový materiál, ktorý je hygienický a neškodný k životnému prostrediu, s nezmenenými úžitkovými chemickými a ...

e-IoT

13.06.2019 - Novinkou spoločnosti je IoT – Internet of Things (internet vecí), ktorý prináša vzdialený smart-monitoring pre rôzne druhy energií a médií. Ide o monitoring elektrickej energie, vody, plynu, vnútornej teploty a vlhkosti a vonkajšej teploty. Monitorov...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.