Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo
Nájdite riešenia pre vaše problémy v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy, efektívneho využívania energie a zdrojov, nakladania s odpadmi a hospodárenia s vodou.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Eliminácia dopadu psích exkrementov na zdravie ľudí a životné prostredie

Eko psia toaleta (EcoDog Toilet) je hygienické zariadenie na venčenie psov, ktoré je jedinečné, dômyselné a jediné svojho druhu na svete. Ekologicky a efektívne rieši likvidáciu a neutrali...

Zhodnocovanie starých vozidiel odstrojovaním

ŽOS-EKO, s. r. o. patrí k významných spracovateľom opotrebovaných vozidiel na Slovensku. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch spracováva ekologickým spôsobom staré vozidlá v&...

TRITECH, betón s použitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu

Technológia TRITECH využíva namiesto skládkovania stavebného odpadu, ktorý výrazným spôsobom zaťažuje životné prostredie, jeho recykláciu do betónu novej generácie. Je...

Lavička ECO BENCH s retenčnou nádržou a so zvislou zavlažovanou zelenou stenou

Klimaticky aktívna lavička ECO BENCH so zvislou zavlažovanou vegetačnou stenou STERED je drevená lavička s prístreškom. Z prístreška je zachytávaná dažďová voda do retenčnej nádrže...

Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov

Predstavuje moderné, vysoko sofistikované a samoučiace zariadenie na materiálové zhodnocovanie širokého spektra odpadov (okrem nebezpečného odpadu) na báze inovatívnej nespaľovacej techno...

Zberné nádoby na použitý kuchynský olej

Zákazníci v predajniach Kaufland majú možnosť separácie rôznych materiálov. V roku 2018 vo vybraných deviatich predajniach pribudla možnosť odovzdať použitý kuchynský olej. V roku 2020 pri...

Krtkodom – sebestačný ,,zelený" dom

Krtkodom je projekt energeticky pasívneho rodinného domu, v ktorom smart riešenia zabezpečuje príroda. Dom chránený zemou predstavuje luxusné spojenie prírody a premysleného stavebn&eacut...

Zber a recyklácia elektroodpadov

SEWA, a. s., zabezpečuje združené nakladanie s elektroodpadom a použitými batériami na celom území Slovenska. Financuje a zabezpečuje aj zber a spracovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papi...

Rozvoj environmentálneho myslenia najmenších

SEWA, a. s., ponúka zaujímavé envirovýchovné projekty pre deti a mládež zamerané na správne triedenie komunálnych odpadov. Prvým a stále úspešný...

e-Deratizácia – zber a recyklácia elektroodpadu a použitých batérií

Firmy a inštitúcie sa potrebujú z času na čas zbaviť vyradenej alebo zastaranej elektrotechniky. Môžu využiť služby zberných dvorov, na ktoré odvezú nepotrebné elektrozariadenia. V tomto pr&iacut...

Peelo – voskové obrúsky na potraviny

Peelo je voskový obal na potraviny, vyrobený z certifikovanej OEKO-TEX® bavlny, slovenského včelieho vosku, prírodnej živice a kokosového a jojobového oleja. Práve vďaka týmto zložkám potraviny dýchajú. Peelo funguje ako šupka, ktorá ich prirodzene c...

VOM

VOM sú: vrecové oporné múry, vegetačné oddeľovacie múry, vrecové oddeľovacie materiály, vegetačné oporné múry, vegetačné ochranné materiály, vrecové ochranné materiály. VOM je ekologický vrecový veget...

Odber noviniek

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.