Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Nízkoteplotné vykurovanie výrobných priestorov odpadovým teplom

06.09.2021 - Teplý vzduch pod stropom výrobnej haly je zbieraný vzduchotechnickým potrubím. Následne prechádza VZT jednotkou s výmenníkom, kde sa teplo naviaže na vodu....

Ekologické retenčné parkovisko osobných áut

06.09.2021 - Parkovisko je vybudované na 400 - 600 mm hrubej vrstve kameniva. Pod danou vrstvou je geotextília zabraňujúca prípadný únik ropných látok do podložia. Povrch&nb...

Upcyklácia zvyškov látok z výroby

19.08.2021 - Zvyšky látky zo svojej výroby poskytujú ako dar pezinskému občianskemu združeniu Zelený štvorlístok, ktoré ich použiva v chránenej dielni na výrobu dekoratívnych doplnkov a hračiek. Z predaja týchto hračiek je financované samotné občianske združenie ...

Recyklácia cigaretových filtrov

16.08.2021 - Spoločnosť zabezpečuje inštaláciu popolníkov EcoButt, pravidelný zber a ekologickú recykláciu ohorkov, ktoré nepatria do komunálneho odpadu. Na pravidelnej báze (1 až 2-krát mesačne) zaistí zber odpadu a kvantitatívnu analýzu množstva, ktoré sa podar...

Zelené strechy

22.07.2021 - Šetria životné prostredie, výdavky na vykurovanie a sú nenáročné na údržbu. Zelené strechy vo vilových domoch (foto: 1), na strechy boli vysadené rozchodníky, nenáročné na údržbu a zavlažovanie. Zelená strecha na terase (foto: 2), kombinácia extenzív...

Misia bez emisií

20.07.2021 - Už viac ako 2 roky doručujú takmer 50 % zásielok na území Bratislavy výhradne prostredníctvom cyklokuriérov na nákladných bicykloch. Snahou spoločnosti je dosiahnuť podiel takto doručených zásielok cez 50 % najneskôr v roku 2022....

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie

16.07.2021 - Po ukončení geologického prieskumu v teréne a administratívnej príprave zámeru  spoločnosť PW Energy predstavila v marci 2021 projekt využitia geotermálnej ener...

Rozvoj odpadového hospodárstva na mieru

02.07.2021 - Komplexné riešenie odpadového hospodárstva na mieru spočíva v realizácii programu rozvoja odpadového hospodárstva obcí, miest a regiónov Podunajska formou integrovanej stratégie odpadového hospodárstva založenej na environmentálnom manažmente. Obsahu...

Koncepčné návrhy dopravného upokojovania

18.06.2021 - Dopravné upokojovanie predstavuje fúziu cieľov v oblastiach: znižovania ekologickej záťaže,  zvyšovania kvality života,  zvyšovania bezpečnosti,  znižovania emisií,  podpory udržat...

Revitalizácia Brownfieldov

15.06.2021 - Pri každej novej mestskej výstavbe by malo byť najdôležitejším hľadiskom, aký dopad bude mať na svoje okolie. Cieľom by malo byť mesto sceľovať, nie ho násilne rozširovať. Základom zodpovednej a prínosnej mestskej výstavby je preto správny výber loka...

Zelené strechy

15.06.2021 - Zelené strechy sú strechy budov pokryté vegetáciou. Predstavujú žijúcu a rastúcu alternatívu zaužívaných strešných krytín, ktorá sa stala symbolom zelenej architektúry, a tradičným prvkom práce spoločnosti Corwin. Zelené strechy plnia mnoho funkcií. ...

Elektrický kompostér

15.06.2021 - Do budovy Einpark Offices umiestnili elektrický kompostér. Ten dokáže spracovať až 50 ton bioodpadu ročne a pretvoriť ho na kvalitný kompost. Znižuje tak objem bioodpadu až o 90 % a vytvára z neho kvalitný substrát, ktorý sa dá použiť priamo na pozem...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.