Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Požičovňa elektriny

21.10.2022 - Požičovňa elektriny umožňuje využitie fotovoltickej elektrárne na 100 %. So službou spotrebujete všetku energiu, ktorú ste si vyrobili. Službu môžu využiť domácnosti, podnikateľské subjekty i verejná správa. Nadvyrobenú a nespotrebovanú elektrinu si ...

Malá obecná kompostáreň do 100 ton

20.10.2022 - Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z parkov, záhrad a verejných priestranstiev....

Drvička stavebných odpadov

20.10.2022 - Obec analýzou vzorky komunálneho odpadu zistila, že až 39, 70 % ho tvorí drobný stavebný odpad.  Vybudovala Zberný dvor, investovala do infraštruktúry na spracovanie odpadu. Stavebný odpad a stavebnú suť sa rozhodla separovať a recyklovať drvičk...

FULL ROOF

11.10.2022 - Systém FULL ROOF sa inštaluje priamo na strešné laty, a tým nahrádza klasickú strešnú krytinu....

Bioprocesor

20.09.2022 - Súčasťou  portfólia riešení INECS  pre nakladanie s odpadom je aj technológia Bioprocesor na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Cieľom spoločnosti v segmente bioodpadov je priniesť na regionálny trh produkt, ktorý predstavuje eko...

Regionálne centrum obehového hospodárstva

12.09.2022 - Regionálne centrum obehového hospodárstva (RCOH) je systémové riešenie všetkých oblastí potrebných pre tvorbu integrovaných projektov rozvoja regiónu, orientovaných na krajinu a obyvateľov. RCOH je samostatný právny subjekt modelu QUADRUPLE HELI...

Komplexné odpadové hospodárstvo

07.09.2022 - Spoločnosť Purum SK, s. r. o., ponúka komplexné odpadové hospodárstvo s dôrazom na minimalizáciu produkcie odpadov. Zabezpečuje efektívnu recykláciu celej škály odpadov. Triedi a spracováva odpadové plasty, papier, sklo, kovy a fa...

Zber kuchynského odpadu v obciach

05.09.2022 - Zber kuchynského odpadu a olejov spôsobom door2door - od dverí k dverám....

Príprava ľadovej plochy a prevádzka zimných štadiónov

19.08.2022 - Pri návrhu technológie pre zimný štadión je potrebné stanovenie čo najpresnejších prevádzkových podmienok, aby zariadenie pracovalo pri všetkých podmienkach optimálne a čo najefektívnejšie. Súčasne je tu aj potreba tepla na kúrenie, TÚV ap. Na základ...

Chladenie skladov surovej kože

19.08.2022 - Jedným z dôležitých procesov spracovania kože je jej skladovanie ako čerstvej suroviny v chlade tak, aby nedošlo k degradácii a poškodeniu materiálu. Čerstvé surové kože prichádzajú do skladu vychladené na potrebnú teplotu, holina je naskladňovaná pr...

Výroba ľadovej vody pre potravinársky priemysel

19.08.2022 - Potravinársky priemysel spotrebuje v procese výroby veľké množstvo ľadovej vody, ktorej príprava je energeticky veľmi náročná. Koncept spoločnosti umožňuje zásadné zníženie tejto spotreby energie. Základom je použitie viacerých menších kompresorov, k...

Vratné plastové balenia

09.08.2022 - Vratné plastové balenia vyrobené z dutinkového polypropylénu (pod vlastnou značkou Akylux) je možné využiť ako alternatívu k jednorazovému baleniu, typicky vyhotoveného z kartónu. Nakoľko kartónplast je ľahko tvarovateľný materiál, je možné za ekonom...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.