Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Eliminácia dopadu psích exkrementov na zdravie ľudí a životné prostredie

Eko psia toaleta (EcoDog Toilet) je hygienické zariadenie na venčenie psov, ktoré je jedinečné, dômyselné a jediné svojho druhu na svete. Ekologicky a efektívne rieši likvidáciu a neutralizáciu psích exkrementov v domácnosti a na verejných priestrans...

Zhodnocovanie starých vozidiel odstrojovaním

ŽOS-EKO, s. r. o. patrí k významných spracovateľom opotrebovaných vozidiel na Slovensku. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch spracováva ekologickým spôsobom staré vozidlá všetkých značiek kategórie M1, N1, L2, iné. Spoločnosť postupne v rokoc...

TRITECH, betón s použitím recyklátu zo stavebného a demoličného odpadu

Technológia TRITECH využíva namiesto skládkovania stavebného odpadu, ktorý výrazným spôsobom zaťažuje životné prostredie, jeho recykláciu do betónu novej generácie. Je založená na detailnej analýze vlastností tehlového recyklátu a recyklovaného tehlo...

Lavička ECO BENCH s retenčnou nádržou a so zvislou zavlažovanou zelenou stenou

Klimaticky aktívna lavička ECO BENCH so zvislou zavlažovanou vegetačnou stenou STERED je drevená lavička s prístreškom. Z prístreška je zachytávaná dažďová voda do retenčnej nádrže...

Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov

Predstavuje moderné, vysoko sofistikované a samoučiace zariadenie na materiálové zhodnocovanie širokého spektra odpadov (okrem nebezpečného odpadu) na báze inovatívnej nespaľovacej techno...

Zberné nádoby na použitý kuchynský olej

Zákazníci v predajniach Kaufland majú možnosť separácie rôznych materiálov. V roku 2018 vo vybraných deviatich predajniach pribudla možnosť odovzdať použitý kuchynský olej. V roku 2020 pridali nádoby na jeho zber pred ďalšími 36 predajňami. Celkov...

Krtkodom – sebestačný ,,zelený" dom

Krtkodom je projekt energeticky pasívneho rodinného domu, v ktorom smart riešenia zabezpečuje príroda. Dom chránený zemou predstavuje luxusné spojenie prírody a premysleného stavebn&eacut...

Zber a recyklácia elektroodpadov

SEWA, a. s., zabezpečuje združené nakladanie s elektroodpadom a použitými batériami na celom území Slovenska. Financuje a zabezpečuje aj zber a spracovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo a kovy) v 44 zmluvných obciach n...

Rozvoj environmentálneho myslenia najmenších

SEWA, a. s., ponúka zaujímavé envirovýchovné projekty pre deti a mládež zamerané na správne triedenie komunálnych odpadov. Prvým a stále úspešným projektom od r. 2014, je Vymeň elektroodpad za lopty!, do ktorého sa od jeho začiatku zapojilo 5...

e-Deratizácia – zber a recyklácia elektroodpadu a použitých batérií

Firmy a inštitúcie sa potrebujú z času na čas zbaviť vyradenej alebo zastaranej elektrotechniky. Môžu využiť služby zberných dvorov, na ktoré odvezú nepotrebné elektrozariadenia. V tomto prípade musia však počítať s finančnými, personálnymi a časovým...

Peelo – voskové obrúsky na potraviny

Peelo je voskový obal na potraviny, vyrobený z certifikovanej OEKO-TEX® bavlny, slovenského včelieho vosku, prírodnej živice a kokosového a jojobového oleja. Práve vďaka týmto zložkám potraviny dýchajú. Peelo funguje ako šupka, ktorá ich prirodzene c...

VOM

VOM sú: vrecové oporné múry, vegetačné oddeľovacie múry, vrecové oddeľovacie materiály, vegetačné oporné múry, vegetačné ochranné materiály, vrecové ochranné materiály. VOM je ekologický vrecový vegetačný ochranný systém, ktorý...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.