Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Zelené bezstarostné e-bicyklovanie

09.08.2022 - Cyklisti môžu čeliť na svojom výlete viacerým problémom. Defekt, porucha, vybitý smartfón alebo vybitý e-bike. Spoločnosť ECONEC vyvinula smart multifunkčnú nabíjaciu stanicu, ktorá dokáže vyriešiť (skoro) všetky problémy cyklistov. Stanica ...

Likvidácia azbestu

06.08.2022 - Narazili ste na azbest pri rekonštrukcii domu či výmene strechy? Spoločnosť likviduje azbest a materiál obsahujúci azbest v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky. Postará sa o profesionálne odstránenie azbestu a jeho odvoz na kľúč, t. j. o...

Dlhoveké ovocné dreviny – jeden z pilierov adaptácie na zmenu klímy

27.07.2022 - Selekcia a pestovanie životaschopných a plastických sadeníc ovocných podpníkov generatívnou metódou, vypestované v režime ekologického poľnohospodárstva. Využívanie genetických zdrojov historických drevín lokálnych odrôd na výsadbu zelenej infraštruk...

Ovocná škôlka

26.07.2022 - Rokmi získané ovocinárske zručnosti a skúsenosti v rozsiahlom 12 hektárovom pastvinnom sade pretavili do založenia ovocnej škôlky so zameraním na pestovanie dlhovekých drevín v súlade s udržateľným poľnohospodárstvom. Výsledkom ich úsilia je produkci...

Retenčno-drenážne environmentálne vhodné parkovisko

15.06.2022 - Ide o inováciu pri realizácii parkovacích plôch z priepustných materiálov. Parkovisko POH URBAN je systémové riešenie vyhotovené z recyklovaných materiálov na princípe obehového hospodárstva s cieľom predĺžiť odtok dažďovej vody do kanalizácie. Na zá...

Energetické riešenia pre domácnosti

14.06.2022 - Východoslovenská energetika, a. s., ponúka okrem služieb dodávky elektriny a plynu, aj užitočné služby a produkty pre domácnosti. V zákazníckom programe SuperDomov zákazníci nájdu asistenčné služby spolu s poradenstvom pre vylepše...

Energetické riešenia pre firmy a organizácie

14.06.2022 - VSE poskytuje individuálne energetické riešenia pre výrobné haly, priemyselné prevádzky, administratívne budovy, hotely, školy, zdravotnícke zariadenia, obce a mestá. Zákazníkom navrhuje inteligentné riešenia s cieľom pomôcť im dosiahnuť tr...

Renovácia prémiovej výpočtovej techniky

03.06.2022 - Kvalitnou renováciou prémiovej výpočtovej techniky (tá, ktorá ma nastavenú životnosť na 5 a viac rokov) spoločnosť vytvorí napríklad z použitého notebooku taký, ktorý vyzerá ako nový (www.youtube.com/watch?v=-HLzPfe7KRI). Dôležitou súčasťou je aj osv...

Ekologické čistenie a dezinfekcia parou interiérov a exteriérov automobilov

30.03.2022 - Pre zjednodušenie čistenia a dezinfekcie interiéru vozidla bez použitia chémie bol vyvinutý parný automat. Svoje auto si zákazníci môžu v rámci „zeleného čistenia" sami ekologicky vydezinfikovať a detailne vyčistiť prostredníctvom samoobslužného parn...

BALIACESYSTEMY.sk

30.03.2022 - BALIACESYSTEMY.sk ponúkajú riešenia šetrné k životnému prostrediu v oblasti balenia a ochrany výrobkov pri ich prevážaní. Spoločnosť je oficiálnym zástupcom európskeho lídra v tejto oblasti, nemeckej spoločnosti Flöter (www.floeter.com). Id...

Parné čistiace systémy v potravinárskom sektore

30.03.2022 - Nároky na čistotu v potravinárskom sektore sú vyžadované cez najprísnejšie hygienické normy, ale aj cez tlak a kontrolu verejnosti. Najčastejším problémom v oblasti potravinárskeho priemyslu je v dnešnej dobe množstvo odpadovej vody. Tradičný spôsob ...

Recyklácia šedých a dažďových vôd

12.01.2022 - Produkcia šedej vody činí v domácnostiach cca 50 %, v komerčných budovách cca 27 % z celkovej produkcie odpadových vôd. AS-GW / AQUALOOP sú kompaktné čistiarne šedých vôd pre rodinné aj bytové domy. Veľkostné rady čistiarní sú od 4 až po 144 EO. Ide ...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.