Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

SWAP Košice

02.12.2021 - Hlavným cieľom SWAP Košice je najmä udržať kvalitné oblečenie v obehu, a tým predchádzať vzniku množstva textilného odpadu. Kúsky, ktoré už návštevník akcie nenosí, vďaka nemu skončia v novej skrini a potešia nielen nového majiteľa, ale aj životné pr...

Bezobalová prírodná kozmetika

11.11.2021 - Saipo je ručne vyrábaná kozmetika v malých množstvách z kvalitných surovín vo vratných obaloch alebo bez obalov. Každý výrobok je originál. Pri ich výrobe nevzniká odpad, výrobky pri používaní nezaťažujú životné prostredie....

KONZULTÁCIE - PORADENSTVO - ŠKOLENIA

08.11.2021 - Nezávislá Environmentálna Konzultačná Agentúra, s. r. o., poskytuje konzultácie, poradensto a školenia v oblastiach: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ), Najlepšie dostupné techniky/Referenčné dokumenty o najlepších dostupných techn...

Suť na park!

05.11.2021 - Projekt Suť na park (www.sutnapark.sk), ktorý vznikol v priestoroch Kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka v Bratislave, sa zaoberá premenou stavebného odpadu na nový materiál. Pomocou certifikovaných strojov sa tento materiál roztriedil na j...

Voskové obrúsky a vrecká na potraviny

03.11.2021 - Voskové obrúsky a vrecká sú ekologickou náhradou potravinovej fólie a plastových sáčkov. Vyrobené sú ručne zo 100 % bavlny, včelieho vosku zo Slovenska, BIO jojobového oleja a prírodnej smrekovej živice na 365 použití. Voskové obaly uchovajú potravin...

ERcuper Water

03.11.2021 - Systém rekuperácie tepla z kanalizácie, ktorý vyvinula a úspešne prevádzkuje spoločnosť ENERGIA REAL, pozostáva zo zbernej nádrže na päte objektu, do ktorej sa kanalizačnou sústavou zbiera všetka splašková voda z objektu. V zbernej nádrži je ponorená...

Kapilárne rohože INFRACLIMA

21.10.2021 - Ide o systém, ktorým je možné transformovať a využiť energiu v oblasti vykurovania a chladenia - teda vytvárania tepelnej pohody v budovách. Kapilárnymi rohožami, ktoré sú inštalované do podlahy, stien a stropu miestnosti, prúdi po celý rok tepeln...

Re-use centrum Back2Life dáva šancu starým veciam

15.10.2021 - Cieľom Re-use centra Back2Life je opätovné využitie starých, ale funkčných vecí. Predmety, ktoré sú pre niekoho nepotrebné, nemusia skončiť v odpade alebo na skládke, môžu ďalej poslúžiť iným ľuďom. Zmyslom Back2Life je predĺžiť život veciam,...

Elektronizácia zvozu odpadu

08.10.2021 - Riešenie s vyspelou RFID funkcionalitou digitalizuje služby odpadového hospodárstva. Optimalizuje správu odpadu vďaka dátovej analýze identifikácie kontajnerov a monitoringu zberových vozidiel. Automatizovaný vývoz odpadu vyraďuje nežiaduci vply...

Vzdelávacie aktivity - školenia, workshopy a diskusie

08.10.2021 - V rámci vzdelávacích aktivít EKO-IN oboznamuje zástupcov spoločností o zohľadňovaní environmentálneho prístupu počas celého životného cyklu produktov. Prostredníctvom školení a workshopov o zákonných požiadavkách informuje aj o nových technológiách, ...

Recyklácia PET fliaš a výroba PET predliskov

22.09.2021 - Prvým krokom úspešnej recyklácie je vyzbierať použitý materiál, ktorý sa použije na ďalšie spracovanie. PET je žiadanou komoditou na celom svete a je neefektívne, aby končil v spaľovniach alebo v horšom prípade priamo na skládkach. Vlastnosti PET mat...

Čo s vodou z našich striech?

21.09.2021 - SADY, s. r. o., svojim zákazníkom ponúkajú komplexné riešenia priamo na mieru na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie. Každý projekt riešia individuálne, a to či už s vlastníkmi domov, developermi alebo samosprávami. Spolupráca s klie...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.