Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo
Nájdite riešenia pre vaše problémy v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy, efektívneho využívania energie a zdrojov, nakladania s odpadmi a hospodárenia s vodou.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Digitálne odpadové trhovisko

Na digitálnom odpadovom trhovisku je možné zadarmo priamo ponúknuť všetky odpady, recykláty, produkty pomocnej výroby a všeobecne druhotné suroviny z oblastí plastov, stavebných materiálov, papiera, textilu, skla, elektrodpadov a ďalších kategórií. N...

Výrobkový rad AGRO

AGRO je základný výrobkový rad s najširším sortimentom – substráty, kvapalné, minerálne, organické a organicko-minerálne hnojivá, trávne zmesi a doplnkový sortiment....

Výrobky z recyklovaného šatstva a použitých plastov

sobi.eco sa zameriava na etické a eko riešenia. Pracuje s odpadovými materiálmi, ktoré vracajú späť do výrobného cyklu, pričom kladú dôraz na etiku pri výrobe. Spoločnosť začala dizajnovať obaly z recyklovaných textílií a nachádzať vhodné spôsoby na ...

Hliníková tuba Go Green

Hliníková tuba umožňuje jednoduché opakované použitie a opätovne sa mení na primárny hliník. Čistota použitého hliníka umožňuje až 100 % recyklovateľnosť, bez akejkoľvek straty pôvodných vlastností. Tým, že máme možnosť ovplyvniť výrobu hliníkovej tu...

Výroba slnečných kolektorov

THERMO|SOLAR sa už od roku 1978 zaoberá vývojom výrobkov a služieb v oblasti využitia slnečnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie. Sústreďuje sa na výrobu slnečných termických kolektorov, fotovoltických systémov a tepelných čerpadiel. V le...

Interiérové kompostovanie - vermikompostovanie

Až 50 % komunálnych odpadov sa dá kompostovať. Pri aktuálnom stave odpadového hospodárstva a cieľov, ktoré v ňom máme dosahovať, musíme začať s redukciou odpadu ihneď. Interiérové kompostovanie, ako aj vermikompostovanie sú najjednoduchšiou a najefek...

Monitorovanie zariadení na diaľku

Klimatizačné jednotky a systémy pripojené do siete prinášajú užívateľom množstvo benefitov: od monitorovania výkonu, cez prediktívnu logiku, analýzu, ovládanie na diaľku, ale i štatistiky, prostredníctvom ktorých dochádza k značnej úspore nákladov. D...

Tepelné čerpadlá - udržateľné vykurovanie

Tepelné čerpadlá využívajú energiu z okolitého prostredia ─ zo zeme, slnka, podzemnej vody alebo vzduchu. Následne ju odovzdávajú vykurovacej sústave ─ radiátorom či podlahovému kúreniu – alebo ju využívajú na ohrev pitnej vody. Na rozdiel od tradičn...

Zelená výmena

Program Zelená výmena sa venuje ekologickej a profesionálnej likvidácii starej klimatizačnej jednotky a jej výmene za Daikin model s ekologickejším chladivom R32. Správanie sa k prírode a nakladanie s odpadom nám v Daikine nie je ľahostajné. Ako trho...

Využitie dažďovej vody – TJ Lokomotíva Margecany

Dažďová voda z veľkej šikmej strechy tribúny na futbalovom ihrisku TJ Lokomotíva Margecany končila bez využitia v priľahlej priekope. Preto sme navrhli zachytávanie a následné využitie dažďovej vody zo strechy tribúny a jej následné využitie pre zavl...

Papierové palety

Papierové palety sú ekologickým variantom paliet s rovnakou nosnosťou. Paleta sa skladá z povrchu palety, dutinky a obalu dutinky. Ponúkame aj možnosť vlastnej potlače. Naša papierová paleta bola testovaná a je certifikovaná....

Program revitalizácie krajiny a manažmentu povodí SR

Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky Realizáciou projektu v roku 2011 - 2012 a obnovou a rozšírením projektu v roku 2019 sa naplnil cieľ revitalizácie krajiny v poškodenej lesnej krajine v k. ú. Stará ...

Odber noviniek

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.