Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Elektronizácia zvozu odpadu

08.10.2021 - Riešenie s vyspelou RFID funkcionalitou digitalizuje služby odpadového hospodárstva. Optimalizuje správu odpadu vďaka dátovej analýze identifikácie kontajnerov a monitoringu zberových vozidiel. Automatizovaný vývoz odpadu vyraďuje nežiaduci vply...

Vzdelávacie aktivity - školenia, workshopy a diskusie

08.10.2021 - V rámci vzdelávacích aktivít EKO-IN oboznamuje zástupcov spoločností o zohľadňovaní environmentálneho prístupu počas celého životného cyklu produktov. Prostredníctvom školení a workshopov o zákonných požiadavkách informuje aj o nových technológiách, ...

Recyklácia PET fliaš a výroba PET predliskov

22.09.2021 - Prvým krokom úspešnej recyklácie je vyzbierať použitý materiál, ktorý sa použije na ďalšie spracovanie. PET je žiadanou komoditou na celom svete a je neefektívne, aby končil v spaľovniach alebo v horšom prípade priamo na skládkach. Vlastnosti PET mat...

Cigaretovník

21.09.2021 - Motivovať dospelých fajčiarov k zmene správania a k správnej likvidácii ohorkov má nová kampaň CIGARETOVNÍK. Ohorok z cigarety nepatrí na zem, ale do koša. Vzhľadom na obsah acetátu celulózy (bioplast vyrobený z drevnej buničiny) sa rozkladá až 15 ro...

Čo s vodou z našich striech?

21.09.2021 - SADY, s. r. o., svojim zákazníkom ponúkajú komplexné riešenia priamo na mieru na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie. Každý projekt riešia individuálne, a to či už s vlastníkmi domov, developermi alebo samosprávami. Spolupráca s klie...

Ekologické retenčné parkovisko osobných áut

06.09.2021 - Parkovisko je vybudované na 400 - 600 mm hrubej vrstve kameniva. Pod touto vrstvou je geotextília zabraňujúca prípadný únik ropných látok do podložia. Povrch je ...

Nízkoteplotné vykurovanie výrobných priestorov odpadovým teplom

06.09.2021 - Teplý vzduch pod stropom výrobnej haly je zbieraný vzduchotechnickým potrubím. Následne prechádza VZT jednotkou s výmenníkom, kde sa teplo naviaže na vodu....

Upcyklácia zvyškov látok z výroby

19.08.2021 - Zvyšky látok zo svojej výroby poskytuje spoločnosť Be Lenka  ako dar pezinskému občianskemu združeniu Zelený štvorlístok, ktoré ich použiva v chránenej dielni na výrobu dekoratívnych doplnkov a hračiek. Z predaja týchto hračiek je fina...

Recyklácia cigaretových filtrov

16.08.2021 - Spoločnosť zabezpečuje inštaláciu popolníkov EcoButt, pravidelný zber a ekologickú recykláciu ohorkov, ktoré nepatria do komunálneho odpadu. Na pravidelnej báze (1 až 2-krát mesačne) zaistí zber odpadu a kvantitatívnu analýzu množstva, ktoré sa podar...

Zelené strechy

22.07.2021 - Šetria životné prostredie, výdavky na vykurovanie a sú nenáročné na údržbu. Zelené strechy vo vilových domoch (foto: 1), na strechy boli vysadené rozchodníky, nenáročné na údržbu a zavlažovanie. Zelená strecha na terase (foto: 2), kombinácia extenzív...

Misia bez emisií

20.07.2021 - Už viac ako 2 roky doručujú takmer 50 % zásielok na území Bratislavy výhradne prostredníctvom cyklokuriérov na nákladných bicykloch. Snahou spoločnosti je dosiahnuť podiel takto doručených zásielok cez 50 % najneskôr v roku 2022....

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie

16.07.2021 - Po ukončení geologického prieskumu v teréne a administratívnej príprave zámeru  spoločnosť PW Energy predstavila v marci 2021 projekt využitia geotermálnej ener...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.