Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Podpora recyklácie nápojových obalov

Členovia AVNM majú v nadchádzajúcich rokoch ambíciu prispieť k zvýšeniu miery zberu a následnej recyklácii nápojových obalov, zvýšiť postupne obsah recyklovaného obsahu v nových PET obaloch a dosiahnuť priemer minimálne 25 % recyklovaného obsahu v ob...

Boj proti plytvaniu potravinami

Sme prvým maloobchodným predajcom v strednej Európe, ktorý uverejnil údaje o množstve potravinového odpadu vo svojich prevádzkach už za rok 2016/17. Našou ambíciou je dosiahnuť, aby sme jedného dňa zabezpečili, že žiadne potraviny, ktoré sú stále ...

Zber starých PVC plastových okien

Zabezpečujeme odber a zvoz starých plastových okien a dverí v akejkoľvek kvalite a množstve po celom Slovensku. Montážne firmy môžu bez poplatku staré plastové okná odovzdať na našich viac než dvadsiatich zberných miestach. V LB Plast s.r.o. sme vytv...

Ekopoháre - znovupoužiteľné, recyklovateľné poháre

EkoPoháre sú znovupoužiteľné poháre, vyrobené z pevného recyklovateľného plastu. Ponúkame poháre na studené nápoje v rôznych množstvách a veľkostiach podľa Vašich individuálnych požiadaviek a taktiež poháre na teplé nápoje, tzv. takeaway alebo „ so s...

BIOPLASTY a ich aplikácia do každodenného života a praxe

zvyšovanie informovanosti o BIOPLASTOCH a ich pozitívnom vplyve na životné prostredie ponuka výrobkov z BIOPLASTOV poradenstvo v oblasti BIOPLASTY pre firmy a samosprávy ...

Smart manažment odpadov

Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Naše riešenie kombinuje ultrazvukové senzory, ktoré monitorujú odpad, s inteligentným softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti z...

Charitatívne re-use centrum Baterkáreň Trnava

Obehové hospodárstvo či cirkulárna ekonomika sú pojmy, ktoré je potrebne funkčne a prakticky dostať medzi širokú verejnosť. Úspešne organizujeme podujatia a projekty, ktoré túto tematiku dostávajú medzi ľudí a umožňujú im žiť udržateľnejšie. Pravidel...

SMART dažďová voda

Základným opatrením pri úspore pitnej vody a pre zlepšenie stavu spodných vôd je zadržanie dažďovej vody v mieste zrážok a jej ďalšie využitie. Zrážková voda sa používa v rodinných domoch a budovách na splachovanie a pranie, v exteriéri na polievanie...

Výroba PET vločiek

V roku 2019 bolo spoločne s rumunskou skupinou Green Group vybudované zariadenie na recykláciu PET fliaš v Banskej Bystrici. Hodnota investície je 13 mil. € spolu s revitalizáciou starého priemyselného areálu bývalej cementárne a&...

Eco friendly Hotel Dália

Eliminujú, separujú a recyklujú odpadu aj formou upcyclingu - vytvárajú z neho home-made dekorácie. Organický odpad kompostujú. Používajú recyklovaný eko papier, úsporné žiarovky a spotrebiče v energetickej triede A alebo AA, svetlá na chodbách so za...

Kontajnerový zber oblečenia

Zozbieranému oblečeniu a textilným výrobkom prostredníctvom kontajnerov dávajú druhú šancu ich druhotným spracovaním a vrátením do obehu, čím minimalizujú vznik odpadu. Pretriedená časť vyzbieraného oblečenia, ktorú je možné opätovne zúžitkovať po je...

Vertikálny systém zberu odpadu

Ako jediná spoločnosť na Slovensku ponúka komplexnú dodávku polopodzemných kontajnerov na kľúč. To zahŕňa úvodnú konzultáciu, výber vhodnej lokality, vypracovanie projektovej dokumentácie a povolenie stavby, dodávku a inštaláciu kontajnerov, záručný ...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.