Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Škola udržateľnej architektúry

21.05.2021 - Už niekoľko rokov školíme profesionálov, ako majú navrhovať pasívne domy. Budovy A0 vychádzajú z princípov pasívnych domov. Budovy s takmer nulovou potrebou energie A0 sú spojením pasívneho štandardu a miestnych obnoviteľných zdrojov energie. „Škola ...

Posúdenie vplyvov na životné prostredie

15.02.2021 - Všetky ľudské činnosti zanechávajú určitú stopu na životnom prostredí. Posúdenie vplyvov na životné prostredie je realizované metódou hodnotenia životného cyklu, ktorú stanovujú normy STN EN ISO 14040 a 14044. Konzultáciou je možné získať prehľad o p...

Nízkouhlíková stratégia

21.11.2020 - Nízkouhlíková stratégia je komplexný strednodobý a dlhodobý dokument, ktorý definuje aktivity subjektov pôsobiacich na danom území/spoločnosti z hľadiska tvorby emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, pričom je stanovená inve...

Krtkodom – sebestačný ,,zelený" dom

19.10.2020 - Krtkodom je projekt energeticky pasívneho rodinného domu, v ktorom smart riešenia zabezpečuje príroda. Dom chránený zemou predstavuje luxusné spojenie prírody a premysleného stavebn&eacut...

Načapujeme si lepší svet

22.07.2020 - Zaviazali sme sa k napĺňaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). Oblasti, ktorým, sa venujeme sú úzko prepojené so špecifickými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a tak môžeme zmysluplným a transparentným spôsobom prispievať k gl...

Eco friendly Hotel Dália

24.04.2020 - Eliminujú, separujú a recyklujú odpadu aj formou upcyclingu - vytvárajú z neho home-made dekorácie. Organický odpad kompostujú. Používajú recyklovaný eko papier, úsporné žiarovky a spotrebiče v energetickej triede A alebo AA, svetlá na chodbách so za...

Výroba slnečných kolektorov

06.04.2020 - THERMO|SOLAR sa už od roku 1978 zaoberá vývojom výrobkov a služieb v oblasti využitia slnečnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie. Sústreďuje sa na výrobu slnečných termických kolektorov, fotovoltických systémov a tepelných čerpa...

Monitorovanie zariadení na diaľku

13.01.2020 - Klimatizačné jednotky a systémy pripojené do siete prinášajú užívateľom množstvo benefitov: od monitorovania výkonu, cez prediktívnu logiku, analýzu, ovládanie na diaľku, ale i štatistiky, prostredníctvom ktorých dochádza k značnej úspore nákladov. D...

Tepelné čerpadlá – udržateľné vykurovanie

13.01.2020 - Tepelné čerpadlá využívajú energiu z okolitého prostredia ─ zo zeme, slnka, podzemnej vody alebo vzduchu. Následne ju odovzdávajú vykurovacej sústave ─ radiátorom či podlahovému kúreniu – alebo ju využívajú na ohrev pitnej vody. Na rozdiel od tradičn...

Zelená výmena

13.01.2020 - Program Zelená výmena sa venuje ekologickej a profesionálnej likvidácii starej klimatizačnej jednotky a jej výmene za Daikin model s ekologickejším chladivom R32. Správanie sa k prírode a nakladanie s odpadom nám v Daikine nie je ľahostajné. Ako trho...

Séria kompresorov NT

01.01.2020 - Sériu kompresorov NT sme vyvinuli na uspokojenie rastúceho dopytu po komerčných chladiacich zariadeniach s nižšou energetickou náročnosťou a hlučnosťou. Kompaktný tvar a zdvihový objem zväčšený na 27,8 cm3 ponúka viac výhod z hľadiska účinnosti, hluč...

Kotly na biomasu

01.01.2020 - Kotly Boto Enviro vyrábame v súčasnosti najmodernejšou technológiou v podmienkach vlastných výrobných hál. Je naším potešením vytvárať a vyrábať pre Vás kotly najvyššej kvality, najprísnejšími technologickými štandardmi, najekologickejšou cestou v zm...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.