Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Riešenia

Nájdite riešenia pre vaše problémy výberom v štruktúre kategórií a podkategórií vyhľadávania.
Subjekt
Kategória
Podkategória

Suť na park!

05.11.2021 - Projekt Suť na park (www.sutnapark.sk), ktorý vznikol v priestoroch Kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka v Bratislave, sa zaoberá premenou stavebného odpadu na nový materiál. Pomocou certifikovaných strojov sa tento materiál roztriedil na j...

ERcuper Water

03.11.2021 - Systém rekuperácie tepla z kanalizácie, ktorý vyvinula a úspešne prevádzkuje spoločnosť ENERGIA REAL, pozostáva zo zbernej nádrže na päte objektu, do ktorej sa kanalizačnou sústavou zbiera všetka splašková voda z objektu. V zbernej nádrži je ponorená...

Kapilárne rohože INFRACLIMA

21.10.2021 - Ide o systém, ktorým je možné transformovať a využiť energiu, v oblasti vykurovania a chladenia - teda vytvárania tepelnej pohody v budovách. Kapilárnymi rohožami, ktoré sú inštalované do podlahy, stien a stropu miestnosti, prúdi po celý rok tepel...

Nízkoteplotné vykurovanie výrobných priestorov odpadovým teplom

06.09.2021 - Teplý vzduch pod stropom výrobnej haly je zbieraný vzduchotechnickým potrubím. Následne prechádza VZT jednotkou s výmenníkom, kde sa teplo naviaže na vodu....

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie

16.07.2021 - Po ukončení geologického prieskumu v teréne a administratívnej príprave zámeru  spoločnosť PW Energy predstavila v marci 2021 projekt využitia geotermálnej ener...

Škola udržateľnej architektúry

21.05.2021 - Už niekoľko rokov školíme profesionálov, ako majú navrhovať pasívne domy. Budovy A0 vychádzajú z princípov pasívnych domov. Budovy s takmer nulovou potrebou energie A0 sú spojením pasívneho štandardu a miestnych obnoviteľných zdrojov energie. „Škola ...

Posúdenie vplyvov na životné prostredie

15.02.2021 - Všetky ľudské činnosti zanechávajú určitú stopu na životnom prostredí. Posúdenie vplyvov na životné prostredie je realizované metódou hodnotenia životného cyklu, ktorú stanovujú normy STN EN ISO 14040 a 14044. Konzultáciou je možné získať prehľad o p...

Nízkouhlíková stratégia

21.11.2020 - Nízkouhlíková stratégia je komplexný strednodobý a dlhodobý dokument, ktorý definuje aktivity subjektov pôsobiacich na danom území/spoločnosti z hľadiska tvorby emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, pričom je stanovená inve...

Krtkodom – sebestačný ,,zelený" dom

19.10.2020 - Krtkodom je projekt energeticky pasívneho rodinného domu, v ktorom smart riešenia zabezpečuje príroda. Dom chránený zemou predstavuje luxusné spojenie prírody a premysleného stavebn&eacut...

Načapujeme si lepší svet

22.07.2020 - Zaviazali sme sa k napĺňaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). Oblasti, ktorým, sa venujeme sú úzko prepojené so špecifickými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a tak môžeme zmysluplným a transparentným spôsobom prispievať k gl...

Eco friendly Hotel Dália

24.04.2020 - Eliminujú, separujú a recyklujú odpadu aj formou upcyclingu - vytvárajú z neho home-made dekorácie. Organický odpad kompostujú. Používajú recyklovaný eko papier, úsporné žiarovky a spotrebiče v energetickej triede A alebo AA, svetlá na chodbách so za...

Výroba slnečných kolektorov

06.04.2020 - THERMO|SOLAR sa už od roku 1978 zaoberá vývojom výrobkov a služieb v oblasti využitia slnečnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie. Sústreďuje sa na výrobu slnečných termických kolektorov, fotovoltických systémov a tepelných čerpa...
Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.