Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Portál predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. Úloha č. 10 v rámci Akčného plánu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií sa týkala vybudovania Centrálneho informačného portálu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií, ktorým by slúžil na informačné zabezpečenie výskumu a vývoja a jeho realizáciu ako jeden centrálny bod  v rámci  ústredného portálu verejnej správy, z ktorého sa budú môcť občania a inštitúcie dozvedieť informácie o všetkých programoch, aktivitách a výsledkoch projektov v oblasti vedy, výskumu a inovácií podporovaných z verejných zdrojov.

Viac informácií: www.vedatechnika.sk