Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Témy

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Portál predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. Úloha č. 10 v rámci Akčného plánu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií sa týkala vybudovania portálu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií, ktorý by slúžil na informačné zabezpečenie výskumu a vývoja a jeho realizáciu ako jedného centrálneho bodu v rámci ústredného portálu verejnej správy, z ktorého sa dozvedia občania a inštitúcie informácie o všetkých programoch, aktivitách a výsledkoch projektov v oblasti vedy, výskumu a inovácií podporovaných z verejných zdrojov.

Viac informácií: www.vedatechnika.sk