NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND

Stručný popis zdroja financovania

Zakladateľom Národného holdingového fondu, s.r.o. (NHF, s.r.o.) je Slovak Business Agency. Spoločnosť NHF, s.r.o. bola založená v roku 1994 za účelom spravovania Fondu štartovacieho kapitálu (FŠK). V súčasnosti spoločnosť Národný holdingový fond s.r.o. spravuje tri fondy rizikového kapitálu bez právnej subjektivity (Fond štartovacieho kapitálu, Regionálny fond štartovacieho kapitálu a Fond SISME) a tri fondy rizikového kapitálu so samostatnou právnou subjektivitou (Slovenský Rozvojový Fond, a. s., Slovenský rastový kapitálový fond, a. s. a Fond inovácií a technológií, a. s.).

Forma poskytovania finančného zdroja

  • Formou úverov
  • Formou mikropôžičiek
  • Formou rizikového kapitálu
  • Využívaním záruk (napr. za bankové úvery)
  • Prostredníctvom nenávratných finančných výpomocí
  • Možnosťami financovania vybraných aktivít z národných fondov
  • Možnosťami financovania vybraných aktivít z nadnárodných fondov a pod.

Informácie o prebiehajúcich výzvach