Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND

Stručný popis zdroja financovania

Zakladateľom Národného holdingového fondu, s.r.o. (NHF, s.r.o.) je Slovak Business Agency. Spoločnosť NHF, s.r.o. bola založená v roku 1994 za účelom spravovania Fondu štartovacieho kapitálu (FŠK). V súčasnosti spoločnosť Národný holdingový fond s.r.o. spravuje tri fondy rizikového kapitálu bez právnej subjektivity (Fond štartovacieho kapitálu, Regionálny fond štartovacieho kapitálu a Fond SISME) a tri fondy rizikového kapitálu so samostatnou právnou subjektivitou (Slovenský Rozvojový Fond, a. s., Slovenský rastový kapitálový fond, a. s. a Fond inovácií a technológií, a. s.).

Forma poskytovania finančného zdroja

  • Formou úverov
  • Formou mikropôžičiek
  • Formou rizikového kapitálu
  • Využívaním záruk (napr. za bankové úvery)
  • Prostredníctvom nenávratných finančných výpomocí
  • Možnosťami financovania vybraných aktivít z národných fondov
  • Možnosťami financovania vybraných aktivít z nadnárodných fondov a pod.

Informácie o prebiehajúcich výzvach