Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Program Stredná Európa

Stručný popis zdroja financovania

Program Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC), ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie. Hlavným cieľom Programu Stredná Európa (CE) je vďaka spolupráci presahujúcej hranice strednej Európy  urobiť z našich miest a regiónov lepšie miesta pre život a prácu.

Forma poskytovania finančného zdroja

https://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html

Informácie o prebiehajúcich výzvach