Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Fond inovácií a technológií

 • Zdroj: FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ
 • Dátum vyhlásenia: 03.08.2020
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Finančná podpora a rozvoj MSP

 • Zdroj: NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND
 • Dátum vyhlásenia: 03.08.2020
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Krok za krokom

 • Zdroj: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
 • Dátum vyhlásenia: 03.08.2020
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 22.05.2020
 • Dátum uzavretia: Slovenská inovačná a energetická agentúra uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Výzvu môže uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 27.04.2020
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC451-2019-60