Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Výzva na podporu adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

 • Zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 • Dátum vyhlásenia: 26.04.2023
 • Dátum uzavretia: 15.09.2023
 • Kód: INTERREG SK-CZ/2023/1_Klíma

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, (PDF, 244,84 kB)

 • Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Dátum vyhlásenia: 26.04.2023
 • Dátum uzavretia: 26.06.2023
 • Kód:

Programme for Environment and Climate Action (LIFE) - LIFE Projects for addressing ad hoc Legislative and Policy priorities (PLP) (LIFE-2023-PLP)

 • Zdroj: LIFE 2021-2027
 • Dátum vyhlásenia: 18.04.2023
 • Dátum uzavretia: 07.09.2023
 • Kód:

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2023

 • Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Dátum vyhlásenia: 13.04.2023
 • Dátum uzavretia: 31.05.2023
 • Kód:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

 • Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Dátum vyhlásenia: 20.03.2023
 • Dátum uzavretia: 20.06.2023
 • Kód:

Otvorená výzva pre bilaterálne iniciatívy medzi slovenskom a prispievateľskými štátmi v rámci fondu pre bilaterálne vzťahy pre program dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca

 • Zdroj: GRANTY EHP A NÓRSKA
 • Dátum vyhlásenia: 15.03.2023
 • Dátum uzavretia: 31.12.2023
 • Kód: GGCBF02