Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Podpora nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 01.12.2020
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku(ďalej len „výzva“) v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC123-2020-64

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 27.04.2020
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 12.12.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania1 finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-58