Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.10.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania1finančných prostriedkov vyčlenených na .
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 06.09.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Finančná podpora a rozvoj MSP

 • Zdroj: NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Fond inovácií a technológií

 • Zdroj: FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

KET4CleanProduction

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

 • Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program
 • Dátum vyhlásenia: 22.05.2019
 • Dátum uzavretia: Riadiaci orgán (RO) pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP.
 • Kód: IROP-PO1-SC121-2019-48