Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Financovanie výzvy

Vyhľadávanie

Subjekt
Kategória
Podkategória

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 21.11.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. SO môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia, a to z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC451-2019-57

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.10.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania1finančných prostriedkov vyčlenených na .
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 30.09.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov1vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC141-2019-55

rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 06.09.2019
 • Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, z dôvodu nedostatočného dopytu.
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2019-54

KET4CleanProduction

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Fond inovácií a technológií

 • Zdroj: FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód: