Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Témy

Voľné pracovné miesta

Špecialista na klímu
13.5.2021,Slovenská agentúra životného prostrediaKolárovská 55, Zemianska Olča, Nitriansky kraj, Slovensko, ...

Strojník/ čka - s možnou priemernou mzdou až 1650€ + 13. a 14. mzda
13.5.2021,RAJO a.s.Studená 35, Bratislava, Slovensko

Potravinársky technológ
13.5.2021,GAS Familia, s.r.o.Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovensko, ...

Iniciatíva zelených pracovných miest

Využitie možnosti tvorby pracovných miest zelenej ekonomiky
„Ozeleňovanie “ ekonomiky SR prináša nové kvalifikačné požiadavky v zamestnaniach –  pracovná sila bude potrebovať nové kvalifikácie a kompetencie. Napríklad intenzívnejšie využitie biomasy by malo viesť k vytváraniu nových pracovných miest predovšetkým v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva, kým intenzívnejšie využitie ostatných obnoviteľných zdrojov by malo vytvárať nové pracovné miesta v energetike, ale aj vo vývoji a výskume. Publikáciu vydal v roku 2014 Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Stiahnite si: Inciatíva zelených pracovných miest (PDF, 694 kB)

Zelené pracovné miesta a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Prognóza nových a vznikajúcich rizík spojených s novými technológiami do roku 2020

Tento dokument je zhrnutím projektu Prognóza nových a vznikajúcich rizík pre bezpečnosť a ochranu zdravia spojených s novými technológiami na zelených pracovných miestach do roku 2020, ktorý realizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), konzorcium organizácií Spojeného kráľovstva Health and Safety Laboratory, SAMI Consulting and Technopolis Group.
Stiahnite si: