Budovy s takmer nulovou potrebou energie

Vo štvrtok 28. 6. 2018 o 17.00 hod. bude hosťom vedeckej kaviarne prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING,  vedúci Katedry technických zariadení ... Čítať viac 26.06.2018

Prezentujte svoje riešenia

MŽP SR a SAŽP ponúkajú možnosť bezplatnej prezentácie riešení v pripravovanej publikácii o obehovom hospodárstve v SR. V prípade záujmu nás kontaktujte (alena.kosturikova@sazp.sk, do 9.7.2018). ... Čítať viac 26.06.2018

Európa musí prehlbovať svoj inovačný náskok

Inovačná výkonnosť v EÚ sa naďalej zvyšuje, ale na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy treba vyvinúť ďalšie úsilie. Vyplýva to z porovnávacieho posúdenia ... Čítať viac 25.06.2018

V máji jazdilo do práce na bicykli rekordných 11-tisíc

Tohtoročná kampaň Do práce na bicykli má svojich víťazov. Slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka kampane, ktorá má motivovať samosprávy a zamestnávateľov k vytváraniu ... Čítať viac 25.06.2018

MH SR podpísalo dobrovoľné dohody...

Slovensko spravilo ďalší významný krok z hľadiska energetickej efektívnosti. Zástupcovia 12-tich spoločností podpísali s Ministerstvom hospodárstva SR dobrovoľné dohody, ktoré môžu priniesť úsporu až ... Čítať viac 21.06.2018

Projekt agrorezortu dostal do reťazcov vyše 160 slovenských dodávateľov

Vyhodnotili sme prvú fázu projektu „Chcem dodávať" na podporu regionálnych výrobcov potravín. Zapojilo sa doň už 166 lokálnych dodávateľov. ... Čítať viac 19.06.2018

Informačný seminár k výzve zameranej na podporu...

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja ... Čítať viac 19.06.2018

Európsky parlament končí s plastovými fľašami

V reštauráciách európskeho zákonodarného zboru bude súčasný umelohmotný riad na jedno použitie nahradený recyklovateľným alebo biologicky rozložiteľným variantom. Predsedníctvo Európskeho parlamentu v ... Čítať viac 15.06.2018

Odber noviniek

Súhlas so spracovaním osobných údajov