European Green Deal call

Možnosť prispieť svojím názorom ku konečnej podobe pripravovanej výzvy o Green Deal prostredníctvom zapojenia do prieskumu zverejneného na stránke EK:  https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en  ... Čítať viac 29.05.2020

Dotazník EMAS

Inštitút manažmentu Sant’Anna škola pokročilého vzdelávania vykonáva prieskum zameraný na identifikáciu priestoru na zlepšenie s cieľom zvýšiť povedomie o schéme ... Čítať viac 28.05.2020

ZELENÁ OBNOVA EKONOMIKY

Hlavnou témou online diskusie je hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ... Čítať viac 21.05.2020

Napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody

Európska komisia otvorí v septembri 2020 špeciálnu výzvu označenú ako European Green Deal, ktorá poskytne až miliardu € na projekty napĺňajúce ciele Európskej zelenej dohody (EU Green Deal). Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, ... Čítať viac 21.05.2020

Spaľovne alebo obehové hospodárstvo?

Slovensko by chcelo do financovania z Fondu spravodlivej transformácie zahrnúť aj spaľovne. Tieňový spravodajca, euroslanec Hajšel, túto možnosť pripúšťa, europoslanec ... Čítať viac 20.05.2020

P&G and Biobridges Call for Innovative Solutions

Výzva na inovatívne riešenia ušité na mieru spočnosti Procter & Gamble, ktorá má záujem vo svojom podnikaní presadzovať čoraz viac udrateľných modelov.  ... Čítať viac 18.05.2020