Enviromagazín

ENVIROTÉMA je zameraná na ZELENÉ BÝVANIE a redakcia Enviromagazínu ju pripravila v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. ... Čítať viac 13.12.2018

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky

V súvislosti s klimatickou konferenciou COP24, ktorá sa koná v decembri 2018 v Katoviciach, diskutujú európske inštitúcie a členské štáty o nových klimatických plánoch na ... Čítať viac 11.12.2018

Prechod na bezemisnú ekonomiku

Európska komisia predstavila stratégiu Čistá planéta pre všetkých pre znižovanie emisií skleníkových plynov do roku 2050. Čo obnáša pre EÚ a pre ... Čítať viac 05.12.2018

Hodnotenie slovenskej energetiky

Slovensku sa najviac darí vo výrobe nízkouhlíkovej elektriny a vo zvyšovaní energetickej efektívnosti. Vláda by však mohla robiť viac v dekarbonizácii dopravy, hovorí expert ... Čítať viac 27.11.2018

Odpady a inovácie

Európske predpisy vo všeobecnosti viedli k zvýšeniu miery separovania a recyklácie komunálneho odpadu. Slovensku sa však nedarí zavádzať ekodizajn výrobkov a predchádzať tak ... Čítať viac 27.11.2018

Environmentálna stopa

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. ... Čítať viac 15.11.2018

Zákaz niektorých plastových výrobkov

Členské štáty chcú schválili svoju pozíciu k európskej smernici o odpadoch z plastov. Finančné bremeno chcú uvaliť aj na dovozcov. Európska únia sa blíži k ... Čítať viac 06.11.2018

Svetový deň environmentálneho označovania

V takmer 60 krajinách, ktoré majú výrobky a služby s environmentálnym označovaním, sa budú konať aktivity zamerané na propagáciu a vzdelávanie s ... Čítať viac 26.10.2018