Sólymos: Zmena klímy...

Dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050 je kľúčovým opatrením, ako zachovať našu planétu pre budúce generácie. Aj tieto slová dnes prednesie podpredseda ... Čítať viac 13.12.2019

slovenský energetický a klimatický plán

V návrhu slovenského energetického a klimatického plánu chýbajú opatrenia zo stratégie obnovy budov a podporné mechanizmy. Niektoré opatrenia sú abstraktné, individuálne zdroje ... Čítať viac 11.12.2019

EIT Climatce-KIC

Európsky inštitút pre inovácie a technológie otvoril výzvu zameranú n aklimatickú zmenu. Výzva je otvorená do 12. 1. 2019. Vic ... Čítať viac 09.12.2019

SOER 2020

Ochranou klímy chránime vlastné zdravie, hovorí riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry HANS BRUYNINCKX. Jadrová energia aj vodík majú podľa neho budúcnosť, ... Čítať viac 09.12.2019

Platforma Obehové Slovensko

TASR: Sedem partnerov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora zakladá platformu Obehové Slovensko, ktorá má prispieť k zmene ekonomického modelu. V pondelok na ... Čítať viac 03.12.2019

správca zálohového systému

Výzva na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 302/2019 Z. ... Čítať viac 03.12.2019

Verejné pripomienkovanie

Zasielajte pripomienky k revidovanému návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé ... Čítať viac 29.11.2019

Problém znečisteného ovzdušia...

Na ceste k uhlíkovej neutralite sa bude musieť Slovensko vyrovnať s emisiami z ťažkého priemyslu. V medzinárodnej konkurencii mu môže pomôcť uhlíkové clo, hovorí ... Čítať viac 27.11.2019