Obnova školských budov na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Pripraviť vzorový projekt, ako obnovovať školské budovy tak, aby sa zásadne znížila spotreba energie a zlepšila kvalita vnútorného prostredia, je cieľom medzinárodného ... Čítať viac 13.02.2019

Do príprav MS v hokeji sa zapojí i slovenský envirorezort

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa stalo partnerom zelených aktivít, ktoré budú sprevádzať tohtoročný svetový šampionát v ľadovom hokeji na Slovensku. Aktivity budú zamerané ... Čítať viac 13.02.2019

EcoLabel

Chcete mať na trhu viac eko-výrobkov a eko-služieb? Názor na smerovanie environmentálneho označovania v EÚ môžete vyjadriť vo verejnej konzultácii do 3.3. ... Čítať viac 11.02.2019

MOVECO Innovation Award

MOVECO Innovation Award je príležitosť pre kreatívne a perspektívne spoločnosti a ich biznis modely z partnerských krajín Rakúska, Nemecka, Slovinska, Slovenska, Maďarska, ... Čítať viac 06.02.2019

EÚ Green Week 2019

Staňte sa partnermi akcie Green Week, ktorá bude prebiehať 13. až 17. mája. Termín prihlásenia: do 28. 2. 2019 ... Čítať viac 04.02.2019

Platforma sa stala súčasťou EREK-u

Informačná platforma Zelené hospodárstvo sa stala súčasťou Európskeho centra pre zdrojovú efektívnosť ako príklad dobrej praxe za Slovensko. ... Čítať viac 31.01.2019

Plánované zmeny v zákone o odpadoch

S cieľom dosiahnuť európske méty ide envirorezort zvýhodniť recyklovateľné výrobky a zadefinovať potravinový odpad. V roku 2035 musia krajiny recyklovať až 65 percent komunálneho ... Čítať viac 30.01.2019

Prístup k spravodlivosti v záležitostiach ŽP

Dňa 17. februára 2005 bol v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES schválený Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k ... Čítať viac 30.01.2019