Sensoneo j.s.a.


Adresa

Staré Grunty 12
841 04

https://sensoneo.com/sk/

Kontaktná osoba

Dominika Menyhartová
tel: 0917462087
email: dominika.menyhartova@sensoneo.com

Zobraziť profil

Smart manažment odpadov

Opis riešenia

Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Naše riešenie kombinuje ultrazvukové senzory, ktoré monitorujú odpad, s inteligentným softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a spoločnostiam umožňujeme robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Sensoneo preukázateľne znižuje náklady na zvoz odpadu v priemere o 30 % a zároveň znižuje aj množštvo emisií v mestách až do výšky 60 %.

Ekonomický prínos

Sensoneo preukázateľne znižuje náklady na zvoz odpadu v priemere o 30 %.

Environmentálny prínos

Sensoneo znižuje množštvo emisií v mestách až do výšky 60 %.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Nitrianske komunálne služby:

  • 180 Single senzorov monitoruje kontajnery na sklo
  • 302 Double senzorov monitoruje polopodzemné kontajnery
Výsledky:
  • Menšia záťaž na životné prostredie: NKS vďaka riešeniu Sensoneo smeruje zvozové vozidlá len k tým kontajnerom, ktoré skutočne vyžadujú vývoz. Vďaka tomuto prístupu zbytočne neblokuje ulice a znižuje aj environmentálny dopad svojich služieb.
  • Zefektívnenie zvozu kontajnerov: Vďaka nasadeniu Sensoneo riešenia bola spoločnosť NKS schopná výrazne eliminovať počet zvozových trás a znížiť tak náklady na pohonné hmoty, opotrebovanie vozidiel a cenu práce. Sensoneo identifikuje kontajnery, ktoré je potrebné vyprázdniť a navrhuje optimálne zvozové trasy.
  • Lepšia kvalita života: NKS je vďaka monitorovaciemu systému schopná rýchlo konať v prípade náhleho zaplnenia kontajnerov. Občania tak profitujú z čistejšieho mesta bez odpadkov a z prístupu ku kontajnerom, v ktorých majú neustále zabezpečenú dostatočnú voľnú kapacitu.

Prílohy: