Adresa

Gallayova 1956/11, Bratislava
841 02

https://www.menejodpadu.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 (0) 2 381 219 22
email: info@jrk.sk

JRK Slovensko s. r. o.

PRE MENEJ ODPADU

Poslanie znižovať množstvo zmesových komunálnych odpadov realizujeme predovšetkým spoluprácou so samosprávami. Sme komplexným dodávateľom produktov, SMART systémov, technológií a informačných kampaní na podporu predchádzania vzniku odpadu a zvyšovania miery triedenia.
Vytvorili sme koncept Pre menej odpadu, vďaka ktorému aktívne a dlhodobo spolupracujeme so stovkami samospráv. Pomáhame  zaviesť spravodlivý, jednoduchý a funkčný systém pre občanov, aby produkovali menej odpadu. Pracujeme so školami, zariadeniami spoločného stravovania, firmami či neziskovými organizáciami, aby sme zlepšili systém nakladania s odpadmi.
 
Jedným z hlavných pilierov našej filozofie je informačná kampaň pre občanov. Na verejných prednáškach informujeme o tom, prečo sa zaoberať odpadmi, aby nekončili na skládkach a aký to má dopad na našu planétu.
 
Naše riešenia sú využívané v stovkách miest, obcí a mikroregiónov na Slovensku, v Čechách a Maďarsku. Svojim partnerom  pomáhame ušetriť finančné zdroje a nastaviť efektívny odpadový systém v súlade s legislatívou. Pomáhame vytvoriť krajšie a čistejšie regióny, pretože najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne.


Riešenia