Prihlasovací formulár

* povinné údaje

Profil

Základné údaje

Adresa

Kontaktná osoba

Riešenie

Základné údaje

Kategórie

  • Adaptácia na zmenu klímy
    • Obmedzovanie vplyvov horúčav
    • Obmedzovanie vplyvov zvýšenej intenzity zrážok
    • Adaptácia stavieb na zmenu klímy
    • Efektívna ochrana a využívanie vodných zdrojov,
    • Hospodárenie s dažďovou vodou
    • Predchádzanie vzniku sucha a zmierňovanie účinkov sucha
  • Obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov
    • Kvalita ovzdušia, technológie na ochranu ovzdušia
    • Predchádzanie, resp. minimalizácia vzniku odpadov
    • Recyklácia a opätovné využívanie odpadov
    • Efektívne nakladanie s vodami, recyklácia vody
    • Optimalizácia spotreby surovín
  • Udržateľná doprava
    • Doprava v mestách (protihlukové opatrenia, riešenie parkovísk, elektromobily, cyklodoprava...)
    • Dopravná infraštruktúra (cyklotrasy, parkoviská, protihlukové opatrenia, nabíjacie stanice, stanice LPG, trasy pre chodcov...)
    • Dopravné prostriedky (elektromobily, hybridy, technologické riešenia – filtre...)
  • Energetická efektívnosť
    • Kúrenie a chladenie
    • Inteligentné osvetlenie
    • Energia z obnoviteľných zdrojov
  • Zelené budovy a bývanie
    • Energeticky efektívne budovy
    • Nízkoenergetické pasívne domy
    • Monitorovacie systémy (merače)
    • Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami (domáce ČOV...)
    • Stavebný materiál (drevodomy, kombinované materiály...)
    • Kompostovanie
    • Osvetlenie
    • Zadržiavanie vody (retenčné plochy, vegetačné strechy, zelené plochy)
    • Používanie environmentálne vhodných produktov
    • Znižovanie hlukovej záťaže

Prílohy

  • Príloha č.1
  • Príloha č.2
  • Príloha č.3
  • Príloha č.4
  • Príloha č.5
English summary


Ako vyplniť prihlasovací formulár

Odoslaním vyplneného dotazníka môžete na zelenej platforme prezentovať svoju spoločnosť a jej environmentálne riešenia, služby, produkty. Povinným údajom je IČO, ktoré slúži ako jedinečný identifikátor a umožňuje pridávanie nových riešení. Riešenia môžete pridávať neobmedzene, na ich úspešné pridanie je potrebné zadať IČO a kliknúť na ikonku Načítať údaje. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať (zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk).

Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.