Program InnovFin EU financie pre inovátorov

Stručný popis zdroja financovania

B/1.5 Program InnovFin EU financie pre inovátorov je dostupnú pre všetky oprávnené sektory programu Horizont 2020. Finančné nástroje  InnovFin sú zamerané na širokú škálu úverov a záruk ktoré môžu byť prispôsobené priamo potrebám inovačných projektov. Financovanie je poskytované alebo priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, zvyčajne bánk.  


 

Forma poskytovania finančného zdroja

Úvery a úverové záruky.

Informácie o prebiehajúcich výzvach