Vyhľadávanie
Kategória
Podkategória

Úspora energie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 07.03.2017
 • Dátum uzavretia: Na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu.

Výzva zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 12.09.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu.

Výzva zameraná na podporu inovácii prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény dopravné prostriedky pre 21. storočie

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 15.12.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu.

Výzva zameraná na podporu inovácii prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény priemysel pre 21. storočie

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 15.12.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu.

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

 • Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie
 • Dátum vyhlásenia: 12.02.2018
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu.

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 20.04.2018
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu..

Odber noviniek

Súhlas so spracovaním osobných údajov