Vyhľadávanie
Kategória
Podkategória

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 20.04.2018
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu..

Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 06.04.2018
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia sprostredkovateľského orgánu.

Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 30.01.2018
 • Dátum uzavretia: SIEA zverejní informáciu o uzavretí vyzvania na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/.

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 14.07.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 31.10.2016
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.

Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 31.10.2016
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.