Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

KET4CleanProduction

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Finančná podpora a rozvoj MSP

 • Zdroj: NÁRODNÝ HOLDINGOVÝ FOND
 • Dátum vyhlásenia: 14.12.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Fond inovácií a technológií

 • Zdroj: FOND INOVÁCIÍ A TECHNOLÓGIÍ
 • Dátum vyhlásenia: 14.12.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Krok za krokom

 • Zdroj: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
 • Dátum vyhlásenia: 14.12.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Mikropôžičky pre MSP (úver 2 500 € - 50 000 €, splatnosť 6 mesiacov - 4 roky, úroková sadzba 1,19 % – 9,03 %)

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 01.01.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.03.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu, v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC451-2019-50