Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Krok za krokom

 • Zdroj: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
 • Dátum vyhlásenia: 14.10.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Mikropôžičky pre MSP (úver 2 500 € - 50 000 €, splatnosť 6 mesiacov - 4 roky, úroková sadzba 1,19 % – 9,03 %)

 • Zdroj: Slovak Business Agency
 • Dátum vyhlásenia: 01.01.2019
 • Dátum uzavretia: Bez ohraničenia
 • Kód:

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 29.03.2019
 • Dátum uzavretia: SO uzavrie výzvu, v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 15.01.2019
 • Dátum uzavretia: SO pre OP KŽP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov
 • Kód: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 31.12.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
 • Kód: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 20.12.2018
 • Dátum uzavretia: V prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC421-2018-46