Vyhľadávanie
Subjekt
Kategória
Podkategória

Úspora energie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie

 • Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo
 • Dátum vyhlásenia: 07.03.2017
 • Dátum uzavretia: Na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu.
 • Kód: OPRH-PMaS-A1-2017-01

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 20.04.2018
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu..
 • Kód: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 06.04.2018
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia sprostredkovateľského orgánu.
 • Kód: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 14.07.2017
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC141-2017-25

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 31.10.2016
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
 • Kód: OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov

 • Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Dátum vyhlásenia: 31.10.2016
 • Dátum uzavretia: Do vyčerpania finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
 • Kód: