Preskočit na obsah

Informačná platforma zelené a obehové hospodárstvo

Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Novinky

Workshop Cirkulárne využitie plastov

Séria workshopov Ázijsko-európskeho fóra pre životné prostredie (ENVForum) o cirkulárnom využití plastov: Inovujte a vymeňte systém na uzavretie cyklu ponúka účastníkom príležitosť ... Čítať viac 14.05.2021

Hodnotenie udržateľnosti v podnikoch

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k návrhu delegovaného aktu k článku 8 nariadenia o taxonómii. Delegovaný akt špecifikuje obsah, metodológiu a spôsob ... Čítať viac 11.05.2021

EVP: Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky Environmentálne vhodný produkt pre skupinu produktov Zariadenia na ... Čítať viac 03.05.2021

Workshop programu Horizont Európa

Pri príležitosti novej výzvy – Impulzy pre cirkularitu (H4C) – v rámci programu Horizont Európa organizuje Európska únia workshop určený zástupcom ... Čítať viac 12.04.2021

Program Test Farms pre startupy

Program Test Farms bol vytvorený pre tých, ktorí chcú inovovať poľnohospodárske postupy. Cieľom je podpora technologickej transformácie poľnohospodárstva začínajúcich podnikateľov, overenie ... Čítať viac 08.04.2021

Prehĺbte svoje znalosti o agropotravinárskych inováciách

Ak áno, môžete sa prihlásiť do Akadémie GEA (EIT Food Government Executive Academy). Ide o špeciálny program poradenstva a budovania schopností, ... Čítať viac 08.04.2021

Najnovšie riešenie

Knižnica oblečenia

Knižnica oblečenia funguje na princípoch obehového hospodárstva. Prenajíma kvalitné oblečenie na stanovenú dobu. Vrátené oblečenie po vyčistení a ošetrení putuje k ďalšiemu zákazníkovi. Znamená to, že  oblečenie po použití neskonč...

Najnovší profil

Šumné – Knižnica oblečenia

Knižnica oblečenia funguje na princípoch obehového hospodárstva. Prenajíma kvalitné oblečenie na stanovenú dobu. Vrátené oblečenie po vyčistení a ošetrení putuje k ďalšiemu zákazníkovi. Znamená to, že  oblečenie po použití neskonč...