Preskočit na obsah

Informačná platforma zelené a obehové hospodárstvo

Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Novinky

Zapojte sa do pilotného programu projektu CircularRegions

Projekt CircularRegions hľadá malé a stredné podniky z oblastí #turizmu, #potravín a obalov, #stavebníctva a #plastikárskeho priemyslu, ktoré chcú napredovať ... Čítať viac 26.10.2021

Suť na park ide do sveta!

Pomôcť mestám v adaptácii na klimatickú zmenu vieme reálne až v momente, ak naše riešenie začnú aplikovať aj iní. Unikátna ... Čítať viac 18.10.2021

Otvorená konzultácia k iniciatíve Európskej komisie: Policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics

Na podporu prechodu na obehové hospodárstvo v oblasti plastov je potrebný jasný politický rámec používania biologicky rozložiteľných, biologicky rozložiteľných a ... Čítať viac 15.10.2021

Upracme svet, upracme Slovensko!

Si pripravený/á zatočiť s s čiernymi skládkami na Slovensku? Zapojiť sa do projektu môžeš viacerými spôsobmi. Pripoj sa k medzinárodnej ... Čítať viac 14.10.2021

Liptovské stromoradia

Liptovské stromoradia sú o environmentálnej pozitivite, o spolupráci. Partnermi sú nám obce, poľnohospodárske družstvá i súkromne hospodáriaci roľníci, urbáre, každý ... Čítať viac 07.10.2021

Newsletter informačného portálu ZELENÉ HOSPODÁRSTVO 2/2021

V októbri vyšlo druhé vydanie newslettra v roku 2021 informačného portálu ZELENÉ HOSPODÁRSTVO s informáciami o novinkách, strategických dokumentoch, podujatiach, ... Čítať viac 06.10.2021

Najnovšie riešenie

Kapilárne rohože INFRACLIMA

21.10.2021
Ide o systém, ktorým je možné transformovať a využiť energiu, v oblasti vykurovania a chladenia - teda vytvárania tepelnej pohody v budovách. Kapilárnymi rohožami, ktoré sú inštalované do podlahy, stien a stropu miestnosti, prúdi po celý rok tepel...

Najnovší profil

INFRACLIMA, s. r. o.

21.10.2021
Spoločnosť INFRACLIMA, s. r. o., je výrobcom kapilárnych rohoží s dlhoročnou tradíciou v odbore PP-R. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú vývoj, konštruovanie, výroba, projekcia a montáž alternatívnych zdrojov energie, energeticky úsporné riešenia udr...