Preskočit na obsah

Informačná platforma zelené a obehové hospodárstvo

Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Novinky

Čo priniesla konferencia Predchádzanie vzniku odpadu 2023?

Účastníci konferencie si odniesli množstvo nových informácií, podnetov, pohľadov a skúseností celkovo od 18tich rečníkov, zastupujúcich nielen široké spektrum inštitúcií ... Čítať viac 07.06.2023

Svetový deň životného prostredia 2023: V znamení problematiky plastového znečistenia

Svetový deň životného prostredia sa pripomína na počesť prvej konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí, ktorá sa konala ... Čítať viac 05.06.2023

Slovensko v obnoviteľných zdrojoch napreduje, brzdí nás ich pripájanie

Členské štáty dostávajú v rámci takzvaného Európskeho semestra každý rok „vysvedčenie“, ako zvládajú aktuálne sociálne a ekonomické výzvy. Zároveň dostanú ... Čítať viac 05.06.2023

Transformácia na zelený hotel: Nový prístup v odpadovom hospodárstve

City Penzión Košice a Cyrkl spoločne uskutočňujú opatrenia na zlepšenie správy odpadu v rámci hotelového prostredia ... Čítať viac 30.05.2023

Projekt Živé rieky oživí takmer 350 kilometrov slovenských riek

Jeho cieľom je počas nasledujúcich desiatich rokov zlepšiť ekologický stav Dunaja, Hrona, Ipľa a Belej. Spúšťa ho Výskumný ústav vodného ... Čítať viac 29.05.2023

Triedenie kuchynského bioodpadu výrazne pomáha k zníženiu skládkovania

Od roku 2021 sú samosprávy povinné zbierať kuchynský biologický odpad z domácností. Aj vďaka tomu nekončia ... Čítať viac 24.05.2023

Najnovšie riešenie

Riešenia pre súkromný sektor a verejnú správu

29.05.2023
Združenie subjektov podielajúcich sa na výrobe, recyklácii a poskytujúcich služby pre súkromnú a verejnú správu...

Najnovší profil

Slovenská obchodná a priemyselná komora Trenčianska regionálna komora

29.05.2023
Trenčianska regionálna komora SOPK je zriadená Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, verejnoprávnou , neziskovou organizáciou podľa zákona 9/1992 Zb o obchodných a priemyselných komorách...