Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ista Slovakia, s.r.o.


Adresa

Podunajská ulica 25
82106 Bratislava

https://www.ista.com/sk/

Kontaktná osoba

Jana Slobodová
tel: 02/40 24 09 12
email: ista@ista.sk

Zobraziť profil

Inovatívny systém diaľkového zberu dát

Opis riešenia

Najnovšia rádiová technológia symphonic® 3 je inovatívnym systémom diaľkového zberu dát, ktorý umožňuje konečným spotrebiteľom nepretržitý online prístup k  údajom o spotrebe. Systém zahŕňa koncové meracie prístroje ako merače tepla, pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, príp. aj plynomery, elektromery či detektory dymu, komunikačný uzol  - zbernicu dát a vysoko spoľahlivú automatizovanú sieť na prenos dát - systém AMM (Automatic Meter Management). AMM systém zabezpečuje prenos dát, ich elektronické spracovanie, archiváciu a export do softvérových aplikácií konečného užívateľa, akými sú ekonomické a energetické monitoringy a programy pre rozpočítanie nákladov na energie a vodu.

Ekonomický prínos

Rádiová technológia ista už dnes ponúka systém riadenia dát o spotrebe energií, ktorý naplňuje vízie  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorá má za cieľ zabezpečiť koncovým odberateľom informácie o spotrebe tepla a teplej úžitkovej vody v kratších časových intervaloch, aby mohli na uvedenú spotrebu rýchlejšie reagovať a prípadne ju včas regulovať.
Online monitoring spotrieb ista24 umožňuje konečnému spotrebiteľovi prístup k jeho denným spotrebám tepla a vody cez internetový portál. Vďaka častejšej kontrole spotreby a prehľadnejšiemu zobrazovaniu dát  môžu užívatelia bytov optimalizovať svoju spotrebu energií.

Environmentálny prínos

Rádiový modul je za bežnej prevádzky pasívny a aktivuje sa iba na požiadavku. Prenos dát je v plánovaných intervaloch (podľa požiadavky), čo znižuje zaťaženie životného prostredia nadbytočnými rádiovými signálmi - tzv. elektrosmogom.
ista Slovakia, s.r.o., pomáha svojimi produktmi a službami udržateľne šetriť energie, náklady a emisie CO2.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Online monitoring spotrieb ista24

Prílohy: