Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.


Adresa

Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava

https://www.velux.sk/

Kontaktná osoba


tel: 02 33 000 543
email: info.sk@velux.com

Zobraziť profil

VELUX ACTIVE so zariadením NETATMO

Opis riešenia

Jednotka VELUX ACTIVE so zariadením NETATMO ponúkajú jednoduchý spôsob, ako v interiéri dosiahnuť zdravšiu klímu. Inteligentné snímače nepretržite merajú teplotu, vlhkosť a hladinu CO2 v domácnosti a otvárajú alebo zatvárajú elektricky ovládané strešné okná, rolety a vonkajšie rolety, čím v interiéri vytvárajú zdravšiu klímu. Algoritmus vetrania, ktorý automaticky ovláda okná VELUX a reguluje tak izbovú teplotu, vlhkosť vzduchu a hladinu oxidu uhličitého (CO2). Algoritmus vetrania vychádza z meraní, ktoré v interiéri zabezpečuje senzor, a z predpovedí počasia prevzatých z internetu. Na základe týchto informácií môže algoritmus aplikácie VELUX ACTIVE rozhodnúť, či vetranie miestnosti zlepší vnútornú klímu alebo či by malo zostať okno zatvorené, pretože vnútornú klímu nemožno zlepšiť. Ak chcete zaručiť neustály prívod čerstvého vzduchu, algoritmus ponúka tiež funkciu recyklácie vzduchu, ktorá miestnosť pravidelne vetrá 5 – 15 minút (v intervale 1 – 6 hodín) v závislosti od vnútorných a vonkajších podmienok. Algoritmus zatieňujúceho doplnku, je navrhnutý na predchádzanie potenciálnemu prehriatiu tak, že v prípade potreby stiahne zatieňujúce doplnky a zablokuje prienik svetla.

Ekonomický prínos

VELUX ACTIVE je riešením na zaistenie zdravého vnútorného prostredia v budovách a súčasne pomáha znižovať energetickú náročnosť budovy. Náklady riešenia sú veľmi priaznivé a dajú sa aplikovať aj na staršie modely okien VELUX. Celkovo tak dochádza k poklesu nákladov na prevádzku budovy.

Environmentálny prínos

Znižovanie energetickej náročnosti vedie k znižovaniu emisií skleníkových plynov aj látok znečisťujúcich ovzdušie. Elektrické ovládanie okien je možné tiež zabezpečiť na solárny pohon, čo naďalej zlepšuje enironmentálny profil VELUX ACTIVE. Riešenie je možné aplikovať aj na staršie modely okien, čím sa znižuje tlak na vznik odpadov z výmeny okien.

Prílohy: