Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

OZV NATUR-PACK


Adresa

Bajkalská 25
82101 Bratislava

https://www.naturpack.sk/

Kontaktná osoba

Marek Brinzík
tel: 0908193632
email: brinzik@naturpack.sk

Zobraziť profil

Systém nakladania so zložkami komunálneho odpadu

Opis riešenia

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK zabezpečuje funkčný systém triedeného zberu vybraných zložiek komunálnych odpadov vo viac ako 1 140 samosprávach po celom Slovensku vrátane troch najväčších miest (BA, PO, KE).

Ekonomický prínos

Celý systém triedenia a recyklácie odpadov je v plnej miere financovaný priemyslom (tzv. výrobcami) a nezaťažuje financovanie samospráv ani občanov. Ekonomický prínos funkčného systému nakladania s vybranými triedenými zložkami komunálneho odpadu je aj v úspore primárnych surovín pri všetkých komoditách, ktorých odpady sú v súčasnosti recyklovateľné.

Environmentálny prínos

Zabezpečenie funkčného systému triedenia vybraných druhov komunálneho odpadu má priamy dopad na celkovú úroveň recyklácie na Slovensku. Okrem logistickej stránky veci (zabezpečenie triedenia v obciach a mestách a recyklácia vytriedených zložiek odpadu) OZV NATUR-PACK ovplyvňuje aj environmentálne povedomie prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít.

Prílohy: