Trenčiansky samosprávny kraj


Adresa

K dolnej stanici 7282/20A
0911 01 Trenčín

https://www.tsk.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Martin Macíček
tel: +421-32/6555707
email: martin.macicek@tsk.sk

Zobraziť profil

Znížená energetická náročnosť budov a využívanie OZE

Opis riešenia

TSK postupuje v tejto oblasti Zelenej župy podľa strategického dokumentu Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 – 2020, ktorý určuje priority v oblasti energetickej udržateľnosti. V roku 2015 boli zrealizované rekonštrukcie budov, modernizácie energetických systémov a zateplenie na 18 školách, 2 zariadeniach sociálnych služieb a 1 kultúrnom zariadení, v roku 2016 na piatich objektoch a v roku 2017 na siedmich.

Environmentálny prínos

Úspora emisií CO2 je v rozpätí 50 až 150 ton na objekt za rok podľa rozsahu rekonštrukčných prác.

Prílohy: