PEMAX PLUS, s.r.o.


Adresa

Medený Hámor 4949/14
974 01 Banská Bystrica

http://www.pemaxplus.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Michal Hrnčár
tel: 0902 959 307
email: hrncar.michal@pemaxplus.sk

Zobraziť profil

Zhodnocovanie stavebných odpadov

Opis riešenia

Produktom recyklácie stavebného odpadu je certifikované recyklované kamenivo rôznych frakcií a rôzneho charakteru. Na recyklačnú linku sa dováža odpad vo forme stavebnej sute, ktorá je produkovaná pri stavebných a demolačných prácach. Tento odpad je v procese recyklácie triedený a vopred drvený Tento produkt, vznikajúci pri recyklácii, má rozsiahle aplikačné možnosti v stavebníctve. Používa sa ako stabilizačný podkladový materiál (podložia ciest, parkovacích plôch, železničné stavby), drenážne materiály a zásypový materiál (rozvody energií, základy budov a pod.). Recyklát sa vo všeobecnosti delí na štyri hlavné kategórie: • betónový recyklát (vhodný ako zásypový, podsypový materiál, prípadne materiál do konštrukčných vrstiev), • asfaltový recyklát (využitie na konštrukcie dočasných manipulačných plôch, komunikácií), • tehlový recyklát (výplňové kamenivo) a • zmesový recyklát (podkladový materiál, zásypový materiál).

Environmentálny prínos

Za viac ako desať rokov svojej činnosti spoločnosť zhodnotila cca 550 000 ton stavebného odpadu, čím výrazne prispela k zníženiu potreby ťažby prírodného kameňa, ako aj k zníženiu preplňovania skládok odpadov. Recyklát má porovnateľné kvalitatívne vlastnosti ako prírodné kamenivo a jeho použitím je možné výrazným spôsobom znížiť spotrebu prírodných materiálov a negatívny vplyv ťažby prírodného kameniva na životné prostredie.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Búracie práce: SLOVENKA2 s.r.o. – Búracie práce v areály bývalého závodu Slovenka v Banskej Bystrici

Prílohy: