Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

OZ Kompostujme


Adresa

J. Fándlyho 2166/17
01001 Žilina

https://kompostuj.me/

Kontaktná osoba

Michal Vavrík
tel: 0918888114
email: michal.vavrik@kompostuj.me

Zobraziť profil

Interiérové kompostovanie - vermikompostovanie

Opis riešenia

Až 50 % komunálnych odpadov sa dá kompostovať. Pri aktuálnom stave odpadového hospodárstva a cieľov, ktoré v ňom máme dosahovať, musíme začať s redukciou odpadu ihneď. Interiérové kompostovanie, ako aj vermikompostovanie sú najjednoduchšiou a najefektívnejšiou metódou (tiež recyklácia), s ktorou môžeme momentálne začať. Za pomoci dážďoviek, ktoré sa pri vermikompostovaní (vermis = latinsky červ) používajú, sa spracujú bioodpady rastlinného pôvodu na prírodné hnojivo v pokoji domova.  OZ má všetko, čo je k tomu potrebné Využite ich viacročné skúsenosti – odpovedia a poradia v celom procese kompostovanie. Pridajte sa k 3 000 spokojných zákazníkov. Kompostujme!

Ekonomický prínos

Zníženie obecných nákladov pri nakladaní s komunálnym odpadom. Úspora na nákladoch pri kúpe priemyselne vyrábaných hnojív. Potenciálny predaj dážďoviek rybárom.

Environmentálny prínos

V prvom rade znižovanie množstva odpadov predchádzaním ich vzniku kompostovaním v mieste ich vzniku. Znižovanie uhlíkovej stopy a pri väčšej miere vracaním humusu naspäť do pôdy na ozdravenie jej vlastností a sily.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Vermikompostér na klúč. Prednáška a workshop o kompostovaní v interiéri.

Prílohy: