Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

DENIOS s.r.o.


Adresa

ul. Šoltésovej č. 1995
911 01 Trenčín

https://www.denios.sk/

Kontaktná osoba


tel: 0800 11 80 70
email: obchod@denios.sk

Zobraziť profil

Skladovanie horľavín v mobilných skladoch

Opis riešenia

Bezpečné skladovanie horľavín v špeciálnych skladoch s požiarnou odolnosťou až REI 120 minút zvnútra i zvonka. Ide o riešenie s platnou požiarnou certifikáciou pre predpisové skladovanie veľkého množstva horľavín naraz bez nutnosti stavebných úprav.

Požiarno-oddolné sklady od DENIOSu zodpovedajú norme EN 13501-2. Vďaka špeciálnym protipožiarnym panelom, z ktorých sú tieto sklady vyrobené, je možné jednotlivé sklady umiestniť vo vnútri jestvujúcich budov i vonku, a to bez nutnosti dodržania odstupových vzdialeností.

Jednotlivé protipožiarne sklady sú štandardne vybavené integrovanou záchytnou vaňou a protipožiarnymi samozatváracími dvermi. Záchytná vaňa sa postará o zachytenie uniknutých kvapalín a zabráni tak ich vniknutiu do pôdy. V prípade požiaru poskytnú tieto sklady dostatok času pre evakuáciu osôb a hasiace práce, čím zabránia navýšeniu škôd.

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov, požiarna bezpečnosť.

Environmentálny prínos

Ochrana vôd a životného prostredia, ušetrenie nákladov za sanáciu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

  • Tri kontajnery s požiarnou odolnosťou na skladovanie horľavých kvapalín v Bratislave
  • Protipožiarny kontajner na skladovanie horľavín v Žiline
  • Klimatizovaný kontajner na skladovanie horľavín v Žiline
  • Klimatizovaný kontajner na skladovanie horľavých látok v Sládkovičove
  • Klimatizovaný kontajner na horľaviny s kapacitou 24 IBC nádrží v Hlohovci
  • Kontajner s požiarnou odolnosťou na skladovanie horľavín v Novom Meste nad Váhom
  • Kontajner na skladovanie IBC nádrží v Púchove
  • Kontajner s tepelnou izoláciou a vykurovaním v Leviciach
  • Vykurovaný kontajner s požiarnou odolnosťou v Košiciach

Prílohy:

Ďalšie riešenia: