Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky


Adresa

Pribinova 10
811 09 Bratislava

https://ingwb.sk/sk/home

Kontaktná osoba

Matej Smekal
tel: +421 918 464 004
email: matej.smekal@ing.com

Zobraziť profil

Terra

Opis riešenia

Niet pochybností o tom, že zmena klímy je obrovská hrozba pre náš svet. V parížskej dohode o zmene klímy sa vlády zaviazali prijať také opatrenia, aby udržali zvýšenie globálnej teploty výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia. Každý hrá dôležitú úlohu pri plnení tohto cieľa. Ako banka má ING najväčší vplyv prostredníctvom financovania - peňazí, ktoré vo forme úverov poskytujeme spoločnostiam a zákazníkom. Naša úverová kniha má hodnotu približne 600 miliárd EUR v rôznych sektoroch, ktoré sme začali riadiť tak, aby sme splnili spomínaný cieľ parížskej dohody. Našu stratégiu v tejto oblasti nazývame prístup Terra. ING sa zameriava na tie sektory vo svojej úverovej knihe, ktoré sú zodpovedné za väčšinu emisií skleníkových plynov: výroba elektriny, fosílne palivá, automobily, preprava, letectvo, oceľ, cement, úvery na bývanie a komerčné nehnuteľnosti. Budeme merať a porovnávať, či naše úvery v každom sektore prispievajú k odolnosti voči zmene klímy. Dokážeme to, pretože pomáhame vytvárať inovatívny a presný spôsob merania vplyvu nášho portfólia na klímu. Pri každom sektore používame najvhodnejšiu dostupnú metodiku.

Ekonomický prínos

Hovoríme s inými bankami a zainteresovanými osobami, budujeme partnerstvá a koalície, ktoré sú väčšie než my sami. Veríme, že všetky banky by využili celoodvetvovú normu, ktorá by zvýšila transparentnosť, a tým našu kolektívnu efektívnosť v boji proti zmene klímy. Z tohto dôvodu sa k ING v decembri 2018 pridali banky s celosvetovou pôsobnosťou ako BBVA, BNP Paribas, Société Générale a Standard Chartered a spoločne podpísali katovický záväzok – prísľub riadiť naše portfóliá v súlade s cieľom parížskej dohody o zmene klímy, ktorým je udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod hodnotou 2 °C, a spoločne pracovať na ďalšom spresnení parametrov a nástrojov potrebných na jeho dosiahnutie. V septembri 2019 vytvoril katovický záväzok základ pre spoločný záväzok k ochrane klímy podporený organizáciou OSN, ktorý podpísala ING a 30 ďalších bánk, ktorých spoločný objem úverov predstavuje 13 biliónov USD. Takisto sme zverejnili našu prvú Správu o pokroku v prístupe Terra. Spolu s ňou sme zverejnili náš prehľad plnenia klimatických cieľov, ktorý znázorňuje cestu ING k plneniu klimatických cieľov v každom sektore. Tento prehľad ukazuje uhlíkovú intenzitu každého sektora.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Čo ešte robíme pre klímu? Proti zmene klímy bojujeme mnohými spôsobmi. Napríklad naším záväzkom znížiť našu uhlíkovú expozíciu takmer na nulu do roku 2025 a tým, že výhodnejšími úvermi odmeňujeme spoločnosti za ich zlepšenie v oblasti trvalej udržateľnosti. Miliardami eur sme financovali veterné farmy, výrobu solárnej energie a geotermálnej energie. V skutočnosti je naším cieľom do roku 2022 zdvojnásobiť naše portfólio financovania ochrany klímy v porovnaní s rokom 2017. Prečítajte si viac o našom prístupe k ochrane klímy. Čo je to 2. investičná iniciatíva a prečo s ňou ING spolupracuje? 2. investičná iniciatíva je popredný globálny výskumný inštitút zameraný na tvorbu klimatických a dlhodobých rizikových parametrov a súvisiace možnosti politík na finančných trhoch. 2°ii koordinuje najväčšie svetové výskumné projekty týkajúce sa klimatických parametrov na finančných trhoch. Má viac než 40 partnerov z verejného, súkromného a filantropického sektora a výskumným partnerom doposiaľ prerozdelila mnohé miliónové granty. Podporujú ju orgány ako napríklad Európska komisia a rôzne európske vlády, ako aj akademická obec, odborné skupiny a občianska spoločnosť.

Prílohy: