Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo


Adresa

Žltá 14
85107 Bratislava

http://www.2ka.sk/

Kontaktná osoba

Peter Pasečný
tel: 0908581004
email: peter@2ka.sk

Zobraziť profil

Park Panorama

Opis riešenia

Vytvorenie ,,zeleného" ostrova v zastavanom území mesta. Návrh intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech. Návrh vertikálnych vegetačných prvkov. Návrh vodných plôch s pozitívnym prínosom na mikroklímu okolia. Návrh priepustných spevnených plôch.

Ekonomický prínos

 • Zvýšenie hodnoty priľahlých nehnuteľností
 • Zvýšenie zamestnanosti (údržba)
 • Cestovný ruch (návšteva parku turistami)
 • Certifikácia Leed Gold
 • Zlepšenie zvukovej izolácie objektov
 • Zlepšenie zimnej i letnej tepelnej izolácie objektov
 • Zníženie odtoku dažďovej vody

Environmentálny prínos

 • Vytvorenie nových biologicky aktívnych plôch v mestskom prostredí
 • Vytvorenie nových zelených plôch v meste
 • Zadržanie a spomalenie odtoku dažďových vôd
 • Úprava mikroklímy
 • Zachovávanie druhov drevín (výsadba pôvodných druhov)
 • Zvýšenie biodiverzity
 • Komplexné zmiernenie negatívnych klimatických zmien

Prílohy: