Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Východoslovenská energetika Holding a. s.


Adresa

Mlynská 31 Košice
04291

http://www.vseholding.sk

Kontaktná osoba

Henrieta Fabianová
tel: 0918 471 092
email: henrieta.fabianova@vseholding.sk

Zobraziť profil

Energetické riešenia pre firmy a organizácie

Opis riešenia

VSE poskytuje individuálne energetické riešenia pre výrobné haly, priemyselné prevádzky, administratívne budovy, hotely, školy, zdravotnícke zariadenia, obce a mestá. Zákazníkom navrhuje inteligentné riešenia s cieľom pomôcť im dosiahnuť trvalo udržateľné ciele, ktoré zahŕňajú zníženie spotreby primárnej energie, znižovanie emisií, zavádzanie technológií výroby obnoviteľnej energie. Poskytuje im riešenia na rozsiahlu výrobu elektriny a tepla, diaľkové vykurovanie a chladenie, decentralizované riešenia, energeticky účinné produkty a služby. Zákazníci VSE môžu čerpať zo širokej škály vyspelých technológií, ako sú zariadenia na recykláciu energie, zhodnocovanie odpadového tepla, tepelné čerpadlá, nízkoteplotné vykurovanie a chladenie, skladovanie energie, optimalizácia osvetlenia a mnohé ďalšie, spolu so zabezpečením hĺbkovej analýzy a návrhov technických riešení na mieru, vrátane vyčíslenia očakávaných investičných nákladov. Projekty sa realizujú formou na kľúč vrátene servisu a s možnosťou financovania prostredníctvom Garantovanej energetickej služby.

Ekonomický prínos

Technologické tímy VSE neustále hľadajú nové, inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú zefektívňovať prevádzky zákazníkov a v konečnom dôsledku šetriť ich finančné prostriedky.

Environmentálny prínos

VSE zvyšuje energetickú efektívnosť a využíva prvky a zariadenia, ktoré minimalizujú vplyv prevádzky na okolie. Úspora nákladov na energiu, šetrenie zdrojov, predchádzanie vzniku emisií a ich znižovanie je cestou k trvalej udržateľnosti a konkurencieschopnosti.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

  • Súčasťou riešenia pre Aqua City Poprad je unikátne tepelné čerpadlo s bezolejovými kompresormi s motorom, s ložiskami na magnetickom základe.
  • Systém chladenia ľadu bez čpavku využitím odpadového tepla navrhnutý pre zimný štadión v Liptovskom Hrádku.
  • Výmena pôvodných žiarivkových svietidiel v centrále Tatra banky, budova Tatracentrum v Bratislave, za úsporné LED, pričom sa primárne dosiahla úspora elektrickej energie 54 % a sekundárne sa zvýšila potrebná intenzita osvetlenia.
  • Realizácia rozsiahlej rekonštrukcie zastaranej kotolne v nemocnici AGEL Komárno, rozvodov tepla a riadenia. Rekonštrukciou sa dosiahli 35 - 40 % úspora nákladov na plyn a úplné zastavenie únikov tepla v systéme rozvodov.
  • Výnimočná rekonštrukcia osvetlenia Dómu sv. Martina v Bratislave inštaláciou najvýkonnejších LED čipov, ovládateľných aj na diaľku cez mobil.
  • Spracovanie návrhu a realizácia zónovej regulácie vykurovania v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách.
  • Podpora využívania elektromobilov a výstavba nabíjacích staníc.
  • Zabezpečenie rozvoja miest a obcí – aplikovanie smart metrov, optimalizovanie odberu a budovanie verejného osvetlenia.

Prílohy: