Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

FCC Slovensko, s.r.o.


Adresa

Bratislavská 18
90051 Zohor

https://www.fcc-group.eu/sk/slovensko/uvod.html

Kontaktná osoba


tel: 02/50206811
email: recepcia@fcc-group.sk

Zobraziť profil

Prenájom veľkokapacitných kontajnerov OdpadOnline

Opis riešenia

Služba OdpadOnline ponúka objednanie pristavenia veľkokapacitných kontajnerov online na vybraný druh odpadu na určené miesto, v dohodnutom termíne a následný odvoz naplneného kontajnera podľa priania zákazníka. Zákazník si môže kontajner objednať kedykoľvek v oblastiach, kde spoločnosť FCC Slovensko poskytuje služby, teda v regiónoch Dunajská Streda, Trnava, Záhorie, Žilina a v ich okolí.

Ekonomický prínos

Šetrenie zdrojov a garancia odborného a ekologického zneškodnenia odpadu v zmysle platnej legislatívy.

Environmentálny prínos

Zníženie čiernych skládok a znečisťovania životného prostredia odpadmi.

Prílohy: