Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

NOK s.r.o.


Adresa

Ivánska cesta 15
821 04 BratislavaKontaktná osoba

Beáta Jalkoczy
tel: 0915789660
email: beata@nok.eco

Zobraziť profil

Zero waste

Opis riešenia

Značka NOK spája ochranu životného prostredia a chránené dielne. Naším cieľom je pomôcť nájsť alternatívne výrobky bez plastov a na opakované použitie. Produkty sú vyrábané v chránených dielňach, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Tieto produkty sú etické a majú minimálny vplyv na životné prostredie.

 

Ekonomický prínos

Zdrojovo efektívne, znižujúce spotrebu, Podpora miestneho hospodárstva, Podpora ľudí v núdzi, Finančná podpora zvierat v útulku.

Environmentálny prínos

Výrobky z chránených dielní sú vyrábané lokálne, bez toxínov, biologicky rozložiteľné, recyklovateľné, vo vratných obaloch alebo bez obalov. Navrhnuté na recykláciu alebo zodpovednú likvidáciu na konci svojej životnosti. Uprednostnenie slovenských výrobcov znižuje uhlíkovú stopu. Viacnásobné použitie výrobkov znižuje množstvo odpadu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Spolupráca s chránenými dielňami na Slovensku a v Českej republike. Podpora predaja výrobkov z azylového domu pre týrané ženy.

Prílohy: