Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA


Adresa

Námestie mieru č. 1
03101 Liptovský Mikuláš

https://aices.sk/

Kontaktná osoba

Ivona Fraňová
tel: +421 911 705 760
email: franova@aices.sk

Zobraziť profil

#OBJAVUDRŽATEĽNÉSLOVENSKO

Opis riešenia

Asociácia informačných centier Slovenska (AiCES) nadviazala so spoločnosťou Ekotema Group, s. r. o., česko-slovenskú spoluprácu na podporu udržateľného rozvoja, šetrného cestovného ruchu a ekologickej osvety v slovenských regiónoch a turistických centrách. Projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko mapuje a prepája udržateľné turistické aktivity, ciele, miesta a projekty naprieč slovenským regiónmi. Snahou tejto spolupráce je poukázať na ekologické, udržateľné miesta a projekty a zároveň priniesť turistom aj časť osvety.

Ekonomický prínos

Podpora a medializácia podnikov, zariadení, cieľov, atrakcií a aktivít, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju, šetrnému cestovnému ruchu alebo majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Prostredníctvom širokého distribučného kanálu - členskej základni infocentier po celom Slovensku, spadajúcich pod AiCES, je táto iniciatíva predstavená širokej verejnosti.

Environmentálny prínos

Osveta prostredníctvom príkladov dobrej praxe priamo zo slovenských regiónov. Prínosom je aj ochrana krajiny v turisticky mimoriadne atraktívnych lokalitách vďaka poukazovaniu na menej známe lokality, udržateľné projekty a podniky, ktoré majú okrem primárneho významu aj sekundárny význam vo forme osvety a prispievajú k udržateľnému cestovnému ruchu.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Všetky výstupy projektu sú označené jedinečným identifikátorom #ObjavUdržateľnéSlovensko. Vďaka tomuto hashtagu sa dajú vyhľadať všetky články na internete a sociálnych sieťach v slovenskom a českom jazyku. Domovskými stránkami tohto projektu sú www.AiCES.sk a https://www.envimagazin.cz/udrzatelneslovensko/

Prílohy: