Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo


Adresa

Krajné č. 874
916 16

http://www.stered.sk/

Kontaktná osoba


tel: +421 32 74 80 400
email: info@stered.sk

Zobraziť profil

STERED v dome

Opis riešenia

Konštrukčný materiál STERED je pre jeho vynikajúce akustické a tepelné izolačné vlastnosti možné s výhodou použiť na znižovanie hlukovej záťaže v priestoroch (difúzny hluk), ako aj na únik hluku do okolitého prostredia (zvýšenie nepriezvučnosti obvodového plášťa budovy, steny). V kombinácii s gumovou rohožou z recyklovaných pneumatík sú zložené dosky vhodné aj na tlmenie vibrácií. Pri využití v dome sa zároveň s akustickými využívajú i tepelnoizolačné vlastnosti.

Unikátna technológia STERED® zhodnocuje odpad zmiešaných syntetických technických textílií, najmä zo sektora automotive pre inovatívne riešenia  pod mottom – Overená kvalita materiálov z automobilového priemyslu, prispieva k novej kvalite životného prostredia. Výsledkom recyklačného a zhodnocovacieho procesu je nový výrobok STERED. Jeho konkurenčnou výhodou je využitie v aplikáciách, ktoré vyžadujú zjednodušenie, zvýšenie parametrov alebo bez STERED by vôbec nevznikli.

Ekonomický prínos

  • Priaznivý pomer medzi cenou akustických materiálov z automobilového priemyslu a ich prínosom pre dosiahnutie súladu s parametrami hygienických a zdravotných limitov.

Environmentálny prínos

  • Využitie alternatívy k štandardným materiálom na báze primárnych zdrojov prispieva k šetreniu neobnoviteľných surovín.
  • Materiály z automobilového priemyslu sú testované na zdravotnú neškodnosť.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

  1. Tepelná izolácia podlahy a kročajový útlm
  2. Tepelná a akustická izolácia stien a priečok
  3. Konštrukčný systém priečok
  4. Tepelná izolácia podkrovia a medzikrokových priestorov
  5. Zvukovopohltivé interiérové doplnky
  6. Zvukovopohltivý plot

Viac informácií: http://www.stered.sk/stered-v-dome

Prílohy: