Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Infraclima s.r.o


Adresa

Hviezdoslavovo námestie 201/21
02901 Námestovo

https://www.infraclima.sk/

Kontaktná osoba

Infraclima
tel: 0918 733 812
email: projekty@infraclima.sk

Zobraziť profil

Kapilárne rohože INFRACLIMA

Opis riešenia

Ide o systém, ktorým je možné transformovať a využiť energiu v oblasti vykurovania a chladenia - teda vytvárania tepelnej pohody v budovách.

Kapilárnymi rohožami, ktoré sú inštalované do podlahy, stien a stropu miestnosti, prúdi po celý rok tepelno-nosná látka o teplote 22 stupňov Celzia. V zime nahrieva a v lete chladí povrch stavebných konštrukcií.

Sálaním zo všetkých strán je potom možné dosiahnuť tepelnú pohodu obyvateľov už pri nízkych teplotách.

Ekonomický prínos

Je to najúčinnejší systém,  ktorým je možné využiť energie z tepelného čerpadla a solárneho systému na vykurovanie a chladenie budov, a je to doposiaľ najúspornejší systém prenosu tepla a chladu na báze kapilárnych rohoží inšpirovaných prírodou.

Environmentálny prínos

Je to systém využívajúci v maximálnej miere obnoviteľné zdroje, ktoré sú zadarmo, a zároveň vytvára zdravé vnútorné prostredie. Ide o systém bez hluku, prachu, prievanu a údržby.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Kapilárne rohože je možné inštalovať v strope, podlahe a v stenách. 

Prílohy: