Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Občianske združenie SLNKOTVOR


Adresa

Americká 572
03482 Lúčky

http://slnkotvor.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Petra Mihoková
tel: 0910123407
email: petramihok@gmail.com

Zobraziť profil

Environmentálna výchova v praxi

Opis riešenia

Osvete v oblasti ochrany včiel a opeľovačov ako takých sa OZ Slnkotvor venuje viac ako 8 rokov. Jeho členovia si uvedomujú, že len teoretické poznatky nestačia, preto svoju environmentálnu výchovu zameriavajú na praktické príklady ako reálne môže pomôcť každý z nás. Počas predchádzajúcich rokov vybudovali včelí náučný chodník s 8 panelmi, včelín – ekoučebňu, každý rok organizujú zážitkové včelie exkurzie, poskytujú poradenstvo začínajúcim včelárom, prednášky na základných školách. Od r. 2014 realizujú na obecnom pozemku, v areáli bývalej školskej záhrady, projekt s názvom Medová záhrada, počas ktorého vysadili stromy, kry, byliny, inštalovali včelie úle, vybudovali vyvýšené záhony, kompostovisko a včelín. V r. 2017 naštudovali náučné včelie divadlo (ZA)CHRÁŇME VČELY, ktoré s úspechom prezentovali 2 roky na predstaveniach v Kúpeľoch Lúčky. Následne natočili divadlo na DVD, aktuálne ho ponúkajú ako didaktickú pomôcku hlavne pre MŠ a ZŠ.

Ekonomický prínos

Veľká časť aktivít je realizovaná svojpomocne, dobrovoľníkmi, šetria sa zdroje a ich udržateľné využívanie.

Environmentálny prínos

Environmentálna výchova v praxi pre materské, základné a stredné školy, ako aj pre širokú verejnosť.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Zážitkové včelie exkurzie, prednášky s praktickými ukážkami, poradenstvo pre začínajúcich včelárov, kváskové kurzy, natočené DVD s náučným včelím divadlom, vybudovanie semienkovne v obci Lúčky

Prílohy: