Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty


Adresa

Dvorecká 892/25
914 41 Trenčín

www.ovocnystrom.sk

Kontaktná osoba

Ľudovít Vašš
tel: 0948501520
email: vass.ludovit@gmail.com

Zobraziť profil

Dlhoveké ovocné dreviny – jeden z pilierov adaptácie na zmenu klímy

Opis riešenia

Selekcia a pestovanie životaschopných a plastických sadeníc ovocných podpníkov generatívnou metódou, vypestované v režime ekologického poľnohospodárstva. Využívanie genetických zdrojov historických drevín lokálnych odrôd na výsadbu zelenej infraštruktúry do kultúrnej krajiny.

Ekonomický prínos

Dlhoveké produkčné ovocné stromy s genetickým potenciálom nízko vstupovej agrotechniky.

Environmentálny prínos

Návrat kultúrneho a prírodného dedičstva ovocných drevín do sídiel a poľnohospodárskej krajiny a s tým spojené benefity.

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Desiatky hektárov výsadieb realizovaných po Slovensku s použitím dlhovekých ovocných drevín. Príkladom môže byť verejný mestský sad v Žiari nad Hronom a mestský sad v Bratislave.

Prílohy:

Ďalšie riešenia: