Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ABC Food Machinery spol. s r.o.


Adresa

Nerudova 51
821 04 BRATISLAVA 2

https://abcfood.sk/

Kontaktná osoba

Juraj Grieš
tel: 0911 517 529
email: info@abcfood.sk

Zobraziť profil

Príprava ľadovej plochy a prevádzka zimných štadiónov

Opis riešenia

Pri návrhu technológie pre zimný štadión je potrebné stanovenie čo najpresnejších prevádzkových podmienok, aby zariadenie pracovalo pri všetkých podmienkach optimálne a čo najefektívnejšie. Súčasne je tu aj potreba tepla na kúrenie, TÚV ap. Na základe prepočtu týchto potrieb sa stanovuje maximálny a minimálny chladiaci a tepelný výkon a zvolí najvhodnejšie tepelné čerpadlo. Maximálna potreba je určená výrobou ľadu na začiatku sezóny a je niekoľkonásobne vyššia, ako je potreba chladu pre následnú prevádzku. Rozloženie výkonu medzi väčší počet menších kompresorov umožňuje oproti jednému veľkému kompresoru efektívne pokrytie momentálnych výkonových potrieb. Reflektuje maximálne aj minimálne potreby chladu a tepla počas celej prevádzky, ako aj zálohu v prípade servisu. Technológia s jedným veľkým kompresorom nie je schopná pokryť rovnakú výkonovú škálu potrieb chladu a tepla ako technológia spoločnosti, keďže to nedovoľuje konštrukcia kompresora. Ďalším krokom je zvolenie správneho chladiva, ktorým je 100 % ekologické, prírodné R717, jeho vysoká objemová chladivosť umožňuje použitie minimálneho objemu náplne, čo má zásadný vplyv na viaceré ekonomické aj ekologické ukazovatele.

Ekonomický prínos

- podstatne nižšia spotreba energie,

- využitie všetkého „odpadového“ tepla, ktoré vzniká pri výrobe chladu, pokryje až 80 % dennej potreby (vykurovanie priestorov, príprava teplej vody pre šatne a rolbu, roztápanie ľadovej drte, ohrev pre vzduchotechnické jednotky),

- recyklácia vody z ľadovej drte umožňuje až 80 % úsporu vody,

- výrazne lepšia efektivita prevádzkových nákladov,

- predĺženie životnosti zariadenia,

- jednoduchší a ekonomickejší servis s minimálnym dopadom na výrobu a plynulosť prevádzky,

- zvýšenie bezpečnosti zariadenia voči prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia osôb,

- širšia možnosť odpojenia sa od dodávky fosílnych palív a väčšia energetická nezávislosť

Environmentálny prínos

- použitie 100 % ekologických prírodných chladív R717 a R723, ktoré neprodukujú emisie CO2, sú bez vplyvu na ODP (Ozon Depletion Potential - pomerný potenciál rozpadu ozónovej vrstvy) a so zanedbateľným vplyvom na GWP (Global Warming Potential - potenciál globálneho otepľovania, skleníkový efekt),

- podstatné zníženie energetickej náročnosti celého systému bez potreby plynu s minimálnou spotrebou elektrickej energie, - zapojenie tepelných čerpadiel do systému dáva veľké možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie

Príklady uskutočnenej realizácie riešenia v praxi

Zimné štadióny, ľadové plochy, umelé ľadové lezecké steny, ľadové veže, ľadové dráhy, umelé lyžiarske zjazdovky

Prílohy: