Preskočit na obsah
Logo informačnej platormy zelene hospodárstvo

ENECO, s.r.o.


Adresa

Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov


https://www.eneco.sk/

Kontaktná osoba

Ing. Ján Ilkovič
tel: 0905 74 74 00
email: ilkovic@eneco.sk

Zobraziť profil

Energetický audit

Opis riešenia

Energetický audit predstavuje návod, ako ušetriť energiu. Pre rodinné domy a bytové domy nie je zo zákona povinný. V neskoršom štádiu predstavuje podklad pre tvorbu samotného projektu. Tvorí základ pre tzv. Projektové energetické hodnotenie stavby, ktoré predkladá stavebník ako povinnú súčasť projektu pre stavebné povolenie príslušnému stavebnému úradu. Po ukončení realizácie úsporných opatrení tvorí spolu s Projektovým energetickým hodnotením stavby poklad pre vypracovanie dokumentu Energetický certifikát budovy. Energetický certifikát budovy je povinným dokumentom, ktorý vyžaduje stavebný úrad pri kolaudácii budovy.

Ekonomický prínos

Vlastníkom budov poskytne nielen informácie o súčasnom stave rodinného alebo bytového domu, ale posúdením rôznych variánt riešenia doporučí najoptimálnejší postup s vyčíslením možných úspor, výšky investície i jej návratnosti. Je výborným materiálom pre prvé úvahy o možnostiach energetických úspor.

Prílohy: