Adresa

Obchodná 7
055 01 Margecany

https://www.margecany.info/

Kontaktná osoba


tel:
email:

obec Margecany

Prvé písomné zmienky o Margecanoch sú z roku 1235. Z nich vyplýva, že dedinka Margecany vznikla v chotári banského mesta Gelnica a jej pôvodný názov sa viaže k názvu tunajšieho kostola. Obec Margecany leží pri sútoku riek Hornád a Hnilec na ľavom brehu Ružínskej priehrady vo výške 330 m n. m. Najvyššie miesto leží v severovýchodnom výbežku Čiernej hory, je to Roháčka s nadmorskou výškou 1.028 m n. m. Najnižšie miesto 320 m n. m. sa nachádza na nive Hornádu pri Ružinskej priehrade.


Riešenia