Adresa

Sebedražská cesta 679/8
971 01 Prievidza

http://www.manadatrading.sk/

Kontaktná osoba


tel: 046/381-0697
email: info@manadatrading.sk

MANADA Trading, s. r. o.

Spoločnosť MANADA Trading, s. r. o., sa venuje procesu prispôsobenia sa klimatickým zmenám už dlhodobo. Urbanizácia a dôsledky zmeny klímy si vyžadujú nový prístup ku komunálnemu vodnému hospodárstvu. Ide hlavne o: využívanie dažďovej a sivej vody, budovanie vegetačných striech, zelených fasád, správnu výsadbu stromov v zastavanom územi, vytváranie otvorených vodných systémov na skladovanie a dopravu vody, minimalizáciu spevnených plôch a ich nahrádzanie zelenými plochami alebo spevneným priepustným povrchom, o uplatnenie inteligentného riadenia a organizovanie vodného hospodárstva mesta alebo obce (napr. SMART dažďová voda). Počas obdobia činnosti spoločnosti sa vytvorila už overená spolupráca so spoločnosťami poskytujúcimi jednotlivé špecializované činnosti, čo umožňuje spoločnosti ponúknuť celý komplex služieb: od zmapovania jestvujúceho stavu v lokalite, cez návrh komcepcie riešenia, spracovania projektovej dokumentácie, pomoc orientácii v možnostiach zabezpečenia financovania až po technickú pomoc pri realizácii stavby. Spoločnosť realizovala široké spektrum projektov v komunálnej sfére.


Riešenia